CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1 - ISIC REV. 3
 

Source classification: Statistisk näringsgrensindelning i Europeiska gemenskapen, Rev. 1 (NACE Rev. 1, 1990)
Target classification: ISIC_3 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV1 - Target classification: ISIC_3
27.34 
Tillverkning av dragen ståltråd
2710 
27.35 
Övrig primärbearbetning av järn och stål; framställning av ferrolegeringar (ej EKSG-produkter)
2710 
27.4 
Framställning av andra metaller än järn
272 
27.41 
Framställning av ädla metaller
2720 
27.42 
Framställning av aluminium
2720 
27.43 
Framställning av bly, zink och tenn
2720 
27.44 
Framställning av koppar
2720 
27.45 
Framställning av andra metaller
2720 
27.5 
Gjutning av järn och metall
273 
27.51 
Gjutning av järn
2731 
27.52 
Gjutning av stål
2731 
27.53 
Gjutning av lättmetall
2732 
27.54 
Gjutning av andra metaller
2732 
28 
Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater
28 
28.1 
Byggnadsmetallvarutillverkning
281 
28.11 
Tillverkning av metallstommar och delar därav
2811 
28.12 
Tillverkning av byggnadselement av metall
2811 
28.2 
Tillverkning av cisterner, tankar, kar och andra behållare av metall; tillverkning av radiatorer och pannor för centraluppvärmning
281 
28.21 
Tillverkning av cisterner, tankar, kar och andra behållare av metall
2812 
28.22 
Tillverkning av radiatorer och pannor för centraluppvärmning
2812 
28.3 
Tillverkning av ånggeneratorer utom varmvattenpannor för central-uppvärmning
281 
28.30 
Tillverkning av ånggeneratorer utom varmvattenpannor för centraluppvärmning
2813 
28.4 
Smidning, pressning, prägling och valsning av metall; pulvermetallurgi
289 
28.40 
Smidning, pressning, prägling och valsning av metall; pulvermetallurgi
2891 
28.5 
Beläggning och överdragning av metall; metallegoarbeten
289 
28.51 
Beläggning och överdragning av metall
2892 
28.52 
Metallegoarbeten
2892 
28.6 
Tillverkning av bestick, verktyg och andra järnhandelsvaror
289 
28.61 
Tillverkning av bestick
2893 
28.62 
Tillverkning av verktyg och redskap
2893 
28.63 
Tillverkning av lås och gångjärn
2893 
28.7 
Annan metallvarutillverkning
289 
28.71 
Tillverkning av stålfat o.d. behållare
2899 
28.72 
Tillverkning av lättmetallförpackningar
2899 
28.73 
Tillverkning av metalltrådvaror
2899 
28.74 
Tillverkning av nitar, skruvar, kedjor och fjädrar
2899 
28.75 
Övrig metallvarutillverkning
2899 
29 
Tillverkning av maskiner som ej ingår i annan underavdelning
29 
29.1 
Tillverkning av maskiner för alstrande och användning av mekanisk kraft utom motorer för luftfartyg och fordon
291 
29.11 
Tillverkning av motorer och turbiner utom för luftfartyg och fordon
2911 

Page 8/20  
Top