CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1 - ISIC REV. 3
 

Source classification: Statistisk näringsgrensindelning i Europeiska gemenskapen, Rev. 1 (NACE Rev. 1, 1990)
Target classification: ISIC_3 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV1 - Target classification: ISIC_3
26.13 
Tillverkning av buteljer, glasförpackningar och hushållsvaror av glas
2610 
26.14 
Tillverkning av glasfiber
2610 
26.15 
Tillverkning av andra glasvaror inklusive tekniska glasvaror
2610 
26.2 
Tillverkning av keramiska produkter, utom icke eldfasta för byggändamål
269 
26.21 
Tillverkning av keramiska hushålls- och prydnadsartiklar
2691 
26.22 
Tillverkning av keramiska sanitetsartiklar
2691 
26.23 
Tillverkning av keramiska isolatorer o.d.
2691 
26.24 
Tillverkning av andra tekniska keramiska produkter
2691 
26.25 
Tillverkning av andra icke eldfasta keramiska produkter utom för byggändamål
2691 
26.26 
Tillverkning av eldfasta keramiska produkter
2692 
26.3 
Tillverkning av keramiska golv- och väggplattor
269 
26.30 
Tillverkning av keramiska golv- och väggplattor
2693 
26.4 
Tillverkning av murtegel, takpannor och andra byggvaror av tegel
269 
26.40 
Tillverkning av murtegel, takpannor och andra byggvaror av tegel
2693 
26.5 
Tillverkning av cement, kalk och gips
269 
26.51 
Tillverkning av cement
2694 
26.52 
Tillverkning av kalk
2694 
26.53 
Tillverkning av gips
2694 
26.6 
Tillverkning av varor av betong, cement och gips
269 
26.61 
Tillverkning av betongvaror för byggändamål
2695 
26.62 
Tillverkning av gipsvaror för byggändamål
2695 
26.63 
Tillverkning av fabriksblandad betong
2695 
26.64 
Tillverkning av murbruk
2695 
26.65 
Tillverkning av fibercementvaror
2695 
26.66 
Tillverkning av andra varor av betong, cement och gips
2695 
26.7 
Stenvarutillverkning
269 
26.70 
Stenvarutillverkning
2696 
26.8 
Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter
269 
26.81 
Slipmedelstillverkning
2699 
26.82 
Tillverkning av övriga icke-metalliska mineraliska produkter
2699 
27 
Stål- och metallframställning
27 
27.1 
Framställning av järn och stål samt ferrolegeringar (EKSG-produkter)
271 
27.10 
Framställning av järn och stål samt ferrolegeringar (EKSG-produkter)
2710 
27.2 
Tillverkning av järn- och stålrör
271 
27.21 
Tillverkning av gjutjärnsrör
2710 
27.22 
Tillverkning av stålrör
2710 
27.3 
Annan primärbearbetning av järn och stål samt framställning av ferrolegeringar (ej EKSG-produkter)
271 
27.31 
Tillverkning av kalldragen stålstång
2710 
27.32 
Tillverkning av kallvalsade stålband
2710 
27.33 
Tillverkning av andra kallformade produkter av stål
2710 

Page 7/20  
Top