CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1 - ISIC REV. 3
 

Source classification: Statistisk näringsgrensindelning i Europeiska gemenskapen, Rev. 1 (NACE Rev. 1, 1990)
Target classification: ISIC_3 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV1 - Target classification: ISIC_3
24.11 
Industrigasframställning
2411 
24.12 
Tillverkning av färgämnen
2411 
24.13 
Tillverkning av andra oorganiska baskemikalier
2411 
24.14 
Tillverkning av andra organiska baskemikalier
2411 
24.15 
Tillverkning av gödselmedel och kväveprodukter
2412 
24.16 
Basplastframställning
2413 
24.17 
Tillverkning av syntetiskt basgummi
2413 
24.2 
Tillverkning av bekämpningsmedel och andra lantbrukskemiska produkter
242 
24.20 
Tillverkning av bekämpningsmedel och andra lantbrukskemiska produkter
2421 
24.3 
Tillverkning av färg, lack, tryckfärg m.m.
242 
24.30 
Tillverkning av färg, lack, tryckfärg m.m.
2422 
24.4 
Tillverkning av läkemedel, läkemedelskemikalier och botaniska produkter
242 
24.41 
Tillverkning av farmaceutiska basprodukter
2423 
24.42 
Tillverkning av läkemedel
2423 
24.5 
Tillverkning av rengöringsmedel och toalettartiklar
242 
24.51 
Tillverkning av tvål, såpa, tvättmedel och polermedel
2424 
24.52 
Tillverkning av parfymer och toalettartiklar
2424 
24.6 
Tillverkning av övriga kemiska produkter
242 
24.61 
Sprängämnestillverkning
2429 
24.62 
Tillverkning av lim och gelatin
2429 
24.63 
Tillverkning av eteriska oljor
2429 
24.64 
Tillverkning av fotokemiska produkter
2429 
24.65 
Tillverkning av inspelningsmedier
2429 
24.66 
Tillverkning av andra kemiska produkter utom konstfibrer
2429 
24.7 
Konstfibertillverkning
243 
24.70 
Konstfibertillverkning
2430 
25 
Tillverkning av gummi- och plastvaror
25 
25.1 
Tillverkning av gummivaror
251 
25.11 
Tillverkning av däck och slangar
2511 
25.12 
Regummering
2511 
25.13 
Annan gummivarutillverkning
2519 
25.2 
Plastvarutillverkning
252 
25.21 
Tillverkning av plasthalvfabrikat
2520 
25.22 
Plastförpackningstillverkning
2520 
25.23 
Byggplastvarutillverkning
2520 
25.24 
Annan plastvarutillverkning
2520 
26 
Tillverkning av icke-metalliska mineraliska produkter
26 
26.1 
Glas- och glasvarutillverkning
261 
26.11 
Framställning av planglas
2610 
26.12 
Bearbetning av planglas
2610 

Page 6/20  
Top