CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1 - ISIC REV. 3
 

Source classification: Statistisk näringsgrensindelning i Europeiska gemenskapen, Rev. 1 (NACE Rev. 1, 1990)
Target classification: ISIC_3 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV1 - Target classification: ISIC_3
20.40 
Träförpackningstillverkning
2023 
20.5 
Övrig trävarutillverkning samt tillverkning av varor av kork, halm, rotting o.d.
202 
20.51 
Övrig trävarutillverkning
2029 
20.52 
Tillverkning av varor av kork, halm, rotting o.d.
2029 
21 
Massa-, pappers- och pappersvarutillverkning
21 
21.1 
Massa-, pappers- och papptillverkning
210 
21.11 
Massatillverkning
2101 
21.12 
Pappers- och papptillverkning
2101 
21.2 
Tillverkning av pappers- och pappvaror
210 
21.21 
Tillverkning av wellpapp och pappers- och pappförpackningar
2102 
21.22 
Tillverkning av hushålls- och hygienartiklar av papper
2109 
21.23 
Tillverkning av skrivpapper, kuvert o.d.
2109 
21.24 
Tapettillverkning
2109 
21.25 
Tillverkning av andra pappers- och pappvaror
2109 
22 
Förlagsverksamhet; grafisk produktion och reproduktion av inspelningar
22 
22.1 
Förlagsverksamhet
221 
22.11 
Bokutgivning
2211 
22.12 
Tidningsutgivning
2212 
22.13 
Utgivning av tidskrifter
2212 
22.14 
Fonogramutgivning
2213 
22.15 
Annan förlagsverksamhet
2219 
22.2 
Grafisk produktion
222 
22.21 
Tryckning av dagstidningar
2221 
22.22 
Annan tryckning
2221 
22.23 
Bokbindning och trycksaksbehandling
2222 
22.24 
Sättning och annan framställning av tryckoriginal
2222 
22.25 
Annan grafisk produktion
2222 
22.3 
Reproduktion av inspelningar
223 
22.31 
Reproduktion av ljudinspelningar
2230 
22.32 
Reproduktion av videoinspelningar
2230 
22.33 
Reproduktion av data och datorprogram
2230 
23 
Tillverkning av stenkolsprodukter, raffinerade petroleumprodukter och kärnbränsle
23 
23.1 
Tillverkning av stenkolsprodukter
231 
23.10 
Tillverkning av stenkolsprodukter
2310 
23.2 
Petroleumraffinering
232 
23.20 
Petroleumraffinering
2320 
23.3 
Tillverkning av kärnbränsle
233 
23.30 
Tillverkning av kärnbränsle
2330 
24 
Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter
24 
24.1 
Tillverkning av baskemikalier
241 

Page 5/20  
Top