CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1 - ISIC REV. 3
 

Source classification: Statistisk näringsgrensindelning i Europeiska gemenskapen, Rev. 1 (NACE Rev. 1, 1990)
Target classification: ISIC_3 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV1 - Target classification: ISIC_3
92.4 
Nyhetsservice
922 
92.40 
Nyhetsservice
9220 
92.5 
Biblioteks-, arkiv- och museiverksamhet m.m.
923 
92.51 
Biblioteks- och arkivverksamhet
9231 
92.52 
Museiverksamhet och kulturminnesvård
9232 
92.53 
Drift av botaniska trädgårdar, djurparker och naturreservat
9233 
92.6 
Sportverksamhet
924 
92.61 
Drift av sportanläggningar
9241 
92.62 
Annan sportverksamhet
9241 
92.7 
Annan rekreationsverksamhet
924 
92.71 
Spel- och vadhållningsverksamhet
9249 
92.72 
Övrig rekreationsverksamhet
9249 
93 
Annan serviceverksamhet
93 
93.0 
Annan serviceverksamhet
930 
93.01 
Tvätteriverksamhet
9301 
93.02 
Hår- och skönhetsvård
9302 
93.03 
Begravningsverksamhet
9303 
93.04 
Kroppsvård
9309 
93.05 
Övrig serviceverksamhet
9309 
95 
Förvärvsarbete i hushåll
95 
95.0 
Förvärvsarbete i hushåll
950 
95.00 
Förvärvsarbete i hushåll
9500 
99 
Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader o.d.
99 
99.0 
Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader o.d.
990 
99.00 
Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader o.d.
9900 

Page 20/20  
Top