CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1 - ISIC REV. 3
 

Source classification: Statistisk näringsgrensindelning i Europeiska gemenskapen, Rev. 1 (NACE Rev. 1, 1990)
Target classification: ISIC_3 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV1 - Target classification: ISIC_3
45.12 
Markundersökning
4510 
45.2 
Bygg- och anläggningsarbeten
452 
45.21 
Uppförande av hus och andra byggnadsverk
4520 
45.22 
Takarbeten
4520 
45.23 
Anläggning av vägar, flygfält och idrottsanläggningar
4520 
45.24 
Vattenbyggnad
4520 
45.25 
Andra bygg- och anläggningsarbeten
4520 
45.3 
Bygginstallationer
453 
45.31 
Elinstallationer
4530 
45.32 
Isoleringsarbeten
4530 
45.33 
VVS-arbeten
4530 
45.34 
Andra bygginstallationer
4530 
45.4 
Slutbehandling av byggnader
454 
45.41 
Puts-, fasad- och stuckatörsarbeten
4540 
45.42 
Byggnadssnickeriarbeten
4540 
45.43 
Golv- och väggbeläggningsarbeten
4540 
45.44 
Måleri- och glasmästeriarbeten
4540 
45.45 
Annan slutbehandling av byggnader
4540 
45.5 
Uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner med förare
455 
45.50 
Uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner med förare
4550 
50 
Handel med och service av motorfordon; detaljhandel med drivmedel
50 
50.1 
Handel med motorfordon utom motorcyklar
501 
50.10 
Handel med motorfordon utom motorcyklar
5010 
50.2 
Underhåll och reparation av motorfordon utom motorcyklar
502 
50.20 
Underhåll och reparation av motorfordon utom motorcyklar
5020 
50.3 
Handel med reservdelar och tillbehör till motorfordon utom motorcyklar
503 
50.30 
Handel med reservdelar och tillbehör till motorfordon utom motorcyklar
5030 
50.4 
Handel med och service av motorcyklar inklusive reservdelar och tillbehör
504 
50.40 
Handel med och service av motorcyklar inklusive reservdelar och tillbehör
5040 
50.5 
Detaljhandel med drivmedel
505 
50.50 
Detaljhandel med drivmedel
5050 
51 
Parti- och agenturhandel utom med motorfordon
51 
51.1 
Agenturhandel utom med motorfordon
511 
51.11 
Agenturhandel med jordbruksråvaror, levande djur, textilråvaror och textilhalvfabrikat
5110 
51.12 
Agenturhandel med bränsle, malm, metaller och industrikemikalier
5110 
51.13 
Agenturhandel med virke och byggmaterial
5110 
51.14 
Agenturhandel med maskiner, industriell utrustning, fartyg och luftfartyg
5110 
51.15 
Agenturhandel med möbler, hushålls- och järnhandelsvaror
5110 
51.16 
Agenturhandel med textilier, kläder, skodon och lädervaror
5110 
51.17 
Agenturhandel med livsmedel, drycker och tobak
5110 

Page 12/20  
Top