CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1 - ISIC REV. 3
 

Source classification: Statistisk näringsgrensindelning i Europeiska gemenskapen, Rev. 1 (NACE Rev. 1, 1990)
Target classification: ISIC_3 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV1 - Target classification: ISIC_3
35.5 
Övrig transportmedelstillverkning
359 
35.50 
Övrig transportmedelstillverkning
3599 
36 
Tillverkning av möbler; annan tillverkning
36 
36.1 
Tillverkning av möbler
361 
36.11 
Tillverkning av sittmöbler och säten
3610 
36.12 
Tillverkning av andra kontors- och butiksmöbler
3610 
36.13 
Tillverkning av andra köksmöbler
3610 
36.14 
Tillverkning av andra möbler
3610 
36.15 
Tillverkning av madrasser
3610 
36.2 
Tillverkning av smycken, guld- och silversmedsvaror
369 
36.21 
Prägling av mynt och medaljer
3691 
36.22 
Tillverkning av smycken och andra guld- och silversmedsvaror
3691 
36.3 
Tillverkning av musikinstrument
369 
36.30 
Tillverkning av musikinstrument
3692 
36.4 
Tillverkning av sportartiklar
369 
36.40 
Tillverkning av sportartiklar
3693 
36.5 
Tillverkning av spel och leksaker
369 
36.50 
Tillverkning av spel och leksaker
3694 
36.6 
Diverse övrig tillverkning
369 
36.61 
Tillverkning av bijouterivaror
3699 
36.62 
Tillverkning av borstbinderiarbeten
3699 
36.63 
Diverse annan tillverkning
3699 
37 
Återvinning
37 
37.1 
Återvinning av skrot och avfall av metall
371 
37.10 
Återvinning av skrot och avfall av metall
3710 
37.2 
Återvinning av skrot och avfall av icke-metall
372 
37.20 
Återvinning av skrot och avfall av icke-metall
3720 
40 
El-, gas-, ång- och hetvattenförsörjning
40 
40.1 
Elförsörjning
401 
40.10 
Elförsörjning
4010 
40.2 
Gasförsörjning; distribution av gasformiga bränslen via rörnät
402 
40.20 
Gasförsörjning; distribution av gasformiga bränslen via rörnät
4020 
40.3 
Ång- och hetvattenförsörjning m.m.
403 
40.30 
Ång- och hetvattenförsörjning m.m.
4030 
41 
Vattenförsörjning
41 
41.0 
Vattenförsörjning
410 
41.00 
Vattenförsörjning
4100 
45 
Byggverksamhet
45 
45.1 
Mark- och grundarbeten
451 
45.11 
Rivning av hus; markarbeten
4510 

Page 11/20  
Top