CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1 - ISIC REV. 3
 

Source classification: Statistisk näringsgrensindelning i Europeiska gemenskapen, Rev. 1 (NACE Rev. 1, 1990)
Target classification: ISIC_3 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV1 - Target classification: ISIC_3
12.00 
Utvinning av uran- och toriummalm
1200 
13 
Utvinning av metallmalmer
13 
13.1 
Järnmalmsutvinning
131 
13.10 
Järnmalmsutvinning
1310 
13.2 
Utvinning av annan malm utom uran- och toriummalm
132 
13.20 
Utvinning av annan malm utom uran- och toriummalm
1320 
14 
Annan mineralutvinning
14 
14.1 
Stenbrytning
141 
14.11 
Brytning av sten för byggnadsändamål
1410 
14.12 
Brytning av kalk- och gipssten samt dolomit
1410 
14.13 
Brytning av skiffer
1410 
14.2 
Utvinning av sand, grus, berg och lera
141 
14.21 
Utvinning av sand, grus och berg
1410 
14.22 
Utvinning av lera
1410 
14.3 
Brytning av kemiska mineral
142 
14.30 
Brytning av kemiska mineral
1421 
14.4 
Saltutvinning
142 
14.40 
Saltutvinning
1422 
14.5 
Övrig utvinning
142 
14.50 
Övrig utvinning
1429 
15 
Livsmedels- och dryckesvaruframställning
15 
15.1 
Slakt, beredning och hållbarhetsbehandling av kött och köttvaror
151 
15.11 
Kreatursslakt, beredning och hållbarhetsbehandling av kreaturskött
1511 
15.12 
Fjäderfäslakt, beredning och hållbarhetsbehandling av fjäderfäkött
1511 
15.13 
Charkuteri- och annan köttvarutillverkning
1511 
15.2 
Beredning och hållbarhetsbehandling av fisk och fiskprodukter
151 
15.20 
Beredning och hållbarhetsbehandling av fisk och fiskprodukter
1512 
15.3 
Beredning och hållbarhetsbehandling av frukt, bär och grönsaker
151 
15.31 
Beredning och hållbarhetsbehandling av potatis
1513 
15.32 
Juice- och safttillverkning
1513 
15.33 
Annan beredning och hållbarhetsbehandling av frukt, bär och grönsaker
1513 
15.4 
Framställning av vegetabiliska och animaliska oljor och fetter
151 
15.41 
Utvinning av råa vegetabiliska och animaliska oljor och fetter
1514 
15.42 
Framställning av raffinerade vegetabiliska och animaliska oljor och fetter
1514 
15.43 
Matfettstillverkning
1514 
15.5 
Mejerivaru- och glasstillverkning
152 
15.51 
Mejerivarutillverkning
1520 
15.52 
Glasstillverkning
1520 
15.6 
Tillverkning av kvarnprodukter och stärkelse
153 
15.61 
Tillverkning av kvarnprodukter
1531 

Page 2/20  
Top