CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1 - ISIC REV. 3
 

Source classification: Statistisk näringsgrensindelning i Europeiska gemenskapen, Rev. 1 (NACE Rev. 1, 1990)
Target classification: ISIC_3 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV1 - Target classification: ISIC_3
80.30 
Högskoleutbildning
8030 
80.4 
Vuxenutbildning och övrig utbildning
809 
80.41 
Trafikskoleverksamhet
8090 
80.42 
Annan vuxenutbildning m.m.
8090 
85 
Hälso- och sjukvård, sociala tjänster; veterinärverksamhet
85 
85.1 
Hälso- och sjukvård
851 
85.11 
Sluten sjukvård
8511 
85.12 
Öppen hälso- och sjukvård
8512 
85.13 
Tandvård
8512 
85.14 
Annan hälso- och sjukvård
8519 
85.2 
Veterinärverksamhet
852 
85.20 
Veterinärverksamhet
8520 
85.3 
Omsorg och sociala tjänster
853 
85.31 
Omsorg och sociala tjänster med boende
8531 
85.32 
Omsorg och sociala tjänster i öppenvård
8532 
90 
Avloppsrening, avfallshantering, renhållning o.d.
90 
90.0 
Avloppsrening, avfallshantering, renhållning o.d.
900 
90.00 
Avloppsrening, avfallshantering, renhållning o.d.
9000 
91 
Intressebevakning; religiös verksamhet
91 
91.1 
Intressebevakning inom bransch-, arbetsgivar- och yrkesorganisationer
911 
91.11 
Intressebevakning inom bransch- och arbetsgivarorganisationer
9111 
91.12 
Intressebevakning inom yrkesorganisationer
9112 
91.2 
Intressebevakning inom arbetstagarorganisationer
912 
91.20 
Intressebevakning inom arbetstagarorganisationer
9120 
91.3 
Verksamhet i religiösa samfund och i andra intresseorganisationer
919 
91.31 
Verksamhet i religiösa samfund
9191 
91.32 
Verksamhet i politiska organisationer
9192 
91.33 
Verksamhet i andra intresseorganisationer
9199 
92 
Rekreations-, kultur- och sportverksamhet
92 
92.1 
Film- och videoverksamhet
921 
92.11 
Film- och videoproduktion
9211 
92.12 
Film- och videodistribution
9211 
92.13 
Filmvisning
9212 
92.2 
Radio- och TV-programverksamhet
921 
92.20 
Radio- och TV-programverksamhet
9213 
92.3 
Övrig kulturell verksamhet och underhållningsverksamhet
921 
92.31 
Konstnärlig, litterär och artistisk verksamhet
9214 
92.32 
Drift av teatrar, konserthus o.d.
9214 
92.33 
Nöjesparksverksamhet
9219 
92.34 
Annan nöjesverksamhet
9219 

Page 19/20  
Top