CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1 - ISIC REV. 3
 

Source classification: Statistisk näringsgrensindelning i Europeiska gemenskapen, Rev. 1 (NACE Rev. 1, 1990)
Target classification: ISIC_3 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV1 - Target classification: ISIC_3
51.66 
Partihandel med maskiner och verktyg för jordbruket inklusive traktorer
5150 
51.7 
Övrig partihandel
519 
51.70 
Övrig partihandel
5190 
52 
Detaljhandel utom med motorfordon; reparation av hushållsartiklar och personliga artiklar
52 
52.1 
Detaljhandel med brett sortiment
521 
52.11 
Detaljhandel med brett sortiment, mest livsmedel, drycker och tobak
5211 
52.12 
Annan detaljhandel med brett sortiment
5219 
52.2 
Specialiserad butikshandel med livsmedel, drycker och tobak
522 
52.21 
Butikshandel med frukt och grönsaker
5220 
52.22 
Butikshandel med kött och charkuterier
5220 
52.23 
Butikshandel med fisk, skal- och blötdjur
5220 
52.24 
Butikshandel med bröd, konditorivaror och konfektyrer
5220 
52.25 
Butikshandel med alkoholhaltiga och andra drycker
5220 
52.26 
Tobakshandel
5220 
52.27 
Annan specialiserad butikshandel med livsmedel
5220 
52.3 
Butikshandel med läkemedel, sjukvårdsartiklar, kosmetika och hygienartiklar
523 
52.31 
Apotekshandel
5231 
52.32 
Butikshandel med sjukvårdsartiklar
5231 
52.33 
Butikshandel med kosmetika och hygienartiklar
5231 
52.4 
Övrig specialiserad butikshandel med nya varor
523 
52.41 
Butikshandel med textilier
5232 
52.42 
Butikshandel med kläder
5232 
52.43 
Butikshandel med skodon och lädervaror
5232 
52.44 
Butikshandel med möbler, belysnings- och bosättningsartiklar
5233 
52.45 
Butikshandel med elektriska hushållsapparater samt radio- och TV-varor
5233 
52.46 
Butikshandel med järnhandelsvaror, färger och glas
5234 
52.47 
Butikshandel med böcker, tidningar och pappersvaror
5239 
52.48 
Annan specialiserad butikshandel
5239 
52.5 
Butikshandel med antikviteter och andra begagnade varor
524 
52.50 
Butikshandel med antikviteter och andra begagnade varor
5240 
52.6 
Detaljhandel, ej i butik
525 
52.61 
Postorderhandel
5251 
52.62 
Torg- och marknadshandel
5252 
52.63 
Annan detaljhandel, ej i butik
5259 
52.7 
Reparation av hushållsartiklar och personliga artiklar
526 
52.71 
Reparation av skodon och andra lädervaror
5260 
52.72 
Reparation av elektriska hushållsartiklar
5260 
52.73 
Reparation av ur och guldsmedsvaror
5260 
52.74 
Annan reparation av hushållsartiklar och personliga artiklar
5260 
55 
Hotell- och restaurangverksamhet
55 

Page 14/20  
Top