CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1 - ISIC REV. 3
 

Source classification: Statistisk näringsgrensindelning i Europeiska gemenskapen, Rev. 1 (NACE Rev. 1, 1990)
Target classification: ISIC_3 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV1 - Target classification: ISIC_3
01 
Jordbruk, jakt och service i anslutning härtill
01 
01.1 
Växtodling
011 
01.11 
Odling av jordbruksväxter
0111 
01.12 
Odling av köks-, prydnads- och plantskoleväxter
0112 
01.13 
Odling av frukt, bär, nötter, kryddväxter m.m.
0113 
01.2 
Djurskötsel
012 
01.21 
Nötkreatursskötsel
0121 
01.22 
Uppfödning av får, getter, hästar och åsnor
0121 
01.23 
Svinuppfödning
0122 
01.24 
Fjäderfäskötsel
0122 
01.25 
Annan djurskötsel
0122 
01.3 
Blandat jordbruk (växtodling i kombination med djurskötsel)
013 
01.30 
Blandat jordbruk (växtodling i kombination med djurskötsel)
0130 
01.4 
Service till jordbruk utom veterinärverksamhet
014 
01.41 
Service till växtodling
0140 
01.42 
Service till djurskötsel utom veterinärverksamhet
0140 
01.5 
Jakt och viltvård samt service i anslutning härtill
015 
01.50 
Jakt och viltvård samt service i anslutning härtill
0150 
02 
Skogsbruk och service till skogsbruk
02 
02.0 
Skogsbruk och service till skogsbruk
020 
02.01 
Skogsbruk
0200 
02.02 
Service till skogsbruk
0200 
05 
Fiske, vattenbruk samt service i anslutning härtill
05 
05.0 
Fiske, vattenbruk samt service i anslutning härtill
050 
05.01 
Fiske
0500 
05.02 
Vattenbruk
0500 
10 
Kol- och torvutvinning
10 
10.1 
Stenkolsutvinning
101 
10.10 
Stenkolsutvinning
1010 
10.2 
Brunkolsutvinning
102 
10.20 
Brunkolsutvinning
1020 
10.3 
Torvutvinning
103 
10.30 
Torvutvinning
1030 
11 
Utvinning av råpetroleum och naturgas samt service i anslutning härtill
11 
11.1 
Utvinning av råpetroleum och naturgas
111 
11.10 
Utvinning av råpetroleum och naturgas
1110 
11.2 
Service till råpetroleum- och naturgasutvinning
112 
11.20 
Service till råpetroleum- och naturgasutvinning
1120 
12 
Utvinning av uran- och toriummalm
12 
12.0 
Utvinning av uran- och toriummalm
120 

Page 1/20  
Top