CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1 - ISIC REV. 3
 

Target classification: ISIC_3 (not translated)
Source classification: Štatistické zatriedenie hospodárskych činností v Európskom spoločenstve, Rev. 1 (NACE Rev. 1, 1990)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: ISIC_3 - Source classification: NACE_REV1
2411 
24.11 
24.12 
Code: 24.12 
24.13 
Code: 24.13 
24.14 
Code: 24.14 
2412 
24.15 
2413 
24.16 
24.17 
Code: 24.17 
242 
24.2 
24.3 
Code: 24.3 
24.4 
Code: 24.4 
24.5 
Code: 24.5 
24.6 
Code: 24.6 
2421 
24.20 
2422 
24.30 
2423 
24.41 
24.42 
Code: 24.42 
2424 
24.51 
24.52 
Code: 24.52 
2429 
24.61 
24.62 
Code: 24.62 
24.63 
Code: 24.63 
24.64 
Code: 24.64 
24.65 
Code: 24.65 
24.66 
Code: 24.66 
243 
24.7 
2430 
24.70 
25 
25 
251 
25.1 
2511 
25.11 
25.12 
Code: 25.12 
2519 
25.13 
252 
25.2 
2520 
25.21 
25.22 
Code: 25.22 
25.23 
Code: 25.23 
25.24 
Code: 25.24 
26 
26 
261 
26.1 
2610 
26.11 
26.12 
Code: 26.12 

Page 6/20  
Top