CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1 - ISIC REV. 3
 

Target classification: ISIC_3 (not translated)
Source classification: Štatistické zatriedenie hospodárskych činností v Európskom spoločenstve, Rev. 1 (NACE Rev. 1, 1990)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: ISIC_3 - Source classification: NACE_REV1
5150 
51.66 
519 
51.7 
5190 
51.70 
52 
52 
521 
52.1 
5211 
52.11 
5219 
52.12 
522 
52.2 
5220 
52.21 
52.22 
Code: 52.22 
52.23 
Code: 52.23 
52.24 
Code: 52.24 
52.25 
Code: 52.25 
52.26 
Code: 52.26 
52.27 
Code: 52.27 
523 
52.3 
52.4 
Code: 52.4 
5231 
52.31 
52.32 
Code: 52.32 
52.33 
Code: 52.33 
5232 
52.41 
52.42 
Code: 52.42 
52.43 
Code: 52.43 
5233 
52.44 
52.45 
Code: 52.45 
5234 
52.46 
5239 
52.47 
52.48 
Code: 52.48 
524 
52.5 
5240 
52.50 
525 
52.6 
5251 
52.61 
5252 
52.62 
5259 
52.63 
526 
52.7 
5260 
52.71 
52.72 
Code: 52.72 
52.73 
Code: 52.73 
52.74 
Code: 52.74 
55 
55 

Page 14/20  
Top