CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1 - ISIC REV. 3
 

Target classification: ISIC_3 (not translated)
Source classification: Štatistické zatriedenie hospodárskych činností v Európskom spoločenstve, Rev. 1 (NACE Rev. 1, 1990)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: ISIC_3 - Source classification: NACE_REV1
3592 
35.43 
3599 
35.50 
36 
36 
361 
36.1 
3610 
36.11 
36.12 
Code: 36.12 
36.13 
Code: 36.13 
36.14 
Code: 36.14 
36.15 
Code: 36.15 
369 
36.2 
36.3 
Code: 36.3 
36.4 
Code: 36.4 
36.5 
Code: 36.5 
36.6 
Code: 36.6 
3691 
36.21 
36.22 
Code: 36.22 
3692 
36.30 
3693 
36.40 
3694 
36.50 
3699 
36.61 
36.62 
Code: 36.62 
36.63 
Code: 36.63 
37 
37 
371 
37.1 
3710 
37.10 
372 
37.2 
3720 
37.20 
40 
40 
401 
40.1 
4010 
40.10 
402 
40.2 
4020 
40.20 
403 
40.3 
4030 
40.30 
41 
41 
410 
41.0 
4100 
41.00 
45 
45 
451 
45.1 
4510 
45.11 

Page 11/20  
Top