CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1 - ISIC REV. 3
 

Source classification: Štatistické zatriedenie hospodárskych činností v Európskom spoločenstve, Rev. 1 (NACE Rev. 1, 1990)
Target classification: ISIC_3 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV1 - Target classification: ISIC_3
31.6 
319 
31.61 
3190 
31.62 
3190 
32 
32 
32.1 
321 
32.10 
3210 
32.2 
322 
32.20 
3220 
32.3 
323 
32.30 
3230 
33 
33 
33.1 
331 
33.10 
3311 
33.2 
331 
33.20 
3312 
33.3 
331 
33.30 
3313 
33.4 
332 
33.40 
3320 
33.5 
333 
33.50 
3330 
34 
34 
34.1 
341 
34.10 
3410 
34.2 
342 
34.20 
3420 
34.3 
343 
34.30 
3430 
35 
35 
35.1 
351 
35.11 
3511 
35.12 
3512 
35.2 
352 
35.20 
3520 
35.3 
353 
35.30 
3530 
35.4 
359 
35.41 
3591 
35.42 
3592 
35.43 
3592 

Page 10/20  
Top