CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1 - ISIC REV. 3
 

Source classification: Statistična klasifikacija gospodarskih dejavnosti v Evropski skupnosti, Rev. 1 (NACE Rev. 1, 1990)
Target classification: ISIC_3 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV1 - Target classification: ISIC_3
45.12 
4510 
45.2 
452 
45.21 
4520 
45.22 
4520 
45.23 
4520 
45.24 
4520 
45.25 
4520 
45.3 
453 
45.31 
4530 
45.32 
4530 
45.33 
4530 
45.34 
4530 
45.4 
454 
45.41 
4540 
45.42 
4540 
45.43 
4540 
45.44 
4540 
45.45 
4540 
45.5 
455 
45.50 
4550 
50 
50 
50.1 
501 
50.10 
5010 
50.2 
502 
50.20 
5020 
50.3 
503 
50.30 
5030 
50.4 
504 
50.40 
5040 
50.5 
505 
50.50 
5050 
51 
51 
51.1 
511 
51.11 
5110 
51.12 
5110 
51.13 
5110 
51.14 
5110 
51.15 
5110 
51.16 
5110 
51.17 
5110 

Page 12/20  
Top