CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1 - ISIC REV. 3
 

Source classification: Statistična klasifikacija gospodarskih dejavnosti v Evropski skupnosti, Rev. 1 (NACE Rev. 1, 1990)
Target classification: ISIC_3 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV1 - Target classification: ISIC_3
35.5 
359 
35.50 
3599 
36 
36 
36.1 
361 
36.11 
3610 
36.12 
3610 
36.13 
3610 
36.14 
3610 
36.15 
3610 
36.2 
369 
36.21 
3691 
36.22 
3691 
36.3 
369 
36.30 
3692 
36.4 
369 
36.40 
3693 
36.5 
369 
36.50 
3694 
36.6 
369 
36.61 
3699 
36.62 
3699 
36.63 
3699 
37 
37 
37.1 
371 
37.10 
3710 
37.2 
372 
37.20 
3720 
40 
40 
40.1 
401 
40.10 
4010 
40.2 
402 
40.20 
4020 
40.3 
403 
40.30 
4030 
41 
41 
41.0 
410 
41.00 
4100 
45 
45 
45.1 
451 
45.11 
4510 

Page 11/20  
Top