CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1 - ISIC REV. 3
 

Source classification: Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej, Rev. 1 (NACE Rev. 1, 1990)
Target classification: ISIC_3 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV1 - Target classification: ISIC_3
70.3 
702 
70.31 
7020 
70.32 
7020 
71 
71 
71.1 
711 
71.10 
7111 
71.2 
711 
71.21 
7111 
71.22 
7112 
71.23 
7113 
71.3 
712 
71.31 
7121 
71.32 
7122 
71.33 
7123 
71.34 
7129 
71.4 
713 
71.40 
7130 
72 
72 
72.1 
721 
72.10 
7210 
72.2 
722 
72.20 
7220 
72.3 
723 
72.30 
7230 
72.4 
724 
72.40 
7240 
72.5 
725 
72.50 
7250 
72.6 
729 
72.60 
7290 
73 
73 
73.1 
731 
73.10 
7310 
73.2 
732 
73.20 
7320 
74 
74 
74.1 
741 
74.11 
7411 
74.12 
7412 
74.13 
7413 

Page 17/20  
Top