CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1 - ISIC REV. 3
 

Target classification: ISIC_3 (not translated)
Source classification: Statistisk klassifisering av økonomisk virksomhet innen de europeiske fellesskap, Rev. 1 (NACE Rev. 1, 1990)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: ISIC_3 - Source classification: NACE_REV1
1200 
12.00 
13 
13 
131 
13.1 
1310 
13.10 
132 
13.2 
1320 
13.20 
14 
14 
141 
14.1 
14.2 
Code: 14.2 
1410 
14.11 
14.12 
Code: 14.12 
14.13 
Code: 14.13 
14.21 
Code: 14.21 
14.22 
Code: 14.22 
142 
14.3 
14.4 
Code: 14.4 
14.5 
Code: 14.5 
1421 
14.30 
1422 
14.40 
1429 
14.50 
15 
15 
151 
15.1 
15.2 
Code: 15.2 
15.3 
Code: 15.3 
15.4 
Code: 15.4 
1511 
15.11 
15.12 
Code: 15.12 
15.13 
Code: 15.13 
1512 
15.20 
1513 
15.31 
15.32 
Code: 15.32 
15.33 
Code: 15.33 
1514 
15.41 
15.42 
Code: 15.42 
15.43 
Code: 15.43 
152 
15.5 
1520 
15.51 
15.52 
Code: 15.52 
153 
15.6 
15.7 
Code: 15.7 

Page 2/20  
Top