CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1 - ISIC REV. 3
 

Target classification: ISIC_3 (not translated)
Source classification: Statistische nomenclatuur van de economische activiteiten in de Europese Gemeenschap, Rev. 1 (NACE Rev. 1, 1990)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: ISIC_3 - Source classification: NACE_REV1
1200 
12.00 
Winning van uranium- en thoriumerts
13 
13 
Winning van metaalertsen
131 
13.1 
Winning van ijzererts
1310 
13.10 
Winning van ijzererts
132 
13.2 
Winning van non-ferrometaalertsen, exclusief uranium- en thoriumerts
1320 
13.20 
Winning van non-ferrometaalertsen, exclusief uranium- en thoriumerts
14 
14 
Overige winning van delfstoffen
141 
14.1 
Winning van steen
14.2 
Code: 14.2 
Winning van klei en zand
1410 
14.11 
Winning van steen voor de bouw
14.12 
Code: 14.12 
Winning van kalksteen, gips en krijt
14.13 
Code: 14.13 
Winning van leisteen
14.21 
Code: 14.21 
Winning van zand en grind
14.22 
Code: 14.22 
Winning van klei en kaolien
142 
14.3 
Winning van mineralen voor de chemische en de kunstmestindustrie
14.4 
Code: 14.4 
Produktie van zout
14.5 
Code: 14.5 
Overige winning van delfstoffen, n.e.g.
1421 
14.30 
Winning van mineralen voor de chemische en de kunstmestindustrie
1422 
14.40 
Produktie van zout
1429 
14.50 
Overige winning van delfstoffen, n.e.g.
15 
15 
Vervaardiging van voedingsmiddelen en dranken
151 
15.1 
Produktie, verwerking en conservering van vlees en vleesprodukten
15.2 
Code: 15.2 
Verwerking en conservering van vis en visprodukten
15.3 
Code: 15.3 
Verwerking en conservering van groenten en fruit
15.4 
Code: 15.4 
Vervaardiging van plantaardige en dierlijke oliën en vetten
1511 
15.11 
Produktie en conservering van vlees
15.12 
Code: 15.12 
Produktie en conservering van vlees van gevogelte
15.13 
Code: 15.13 
Vervaardiging van vleeswaren en -conserven
1512 
15.20 
Verwerking en conservering van vis en visprodukten
1513 
15.31 
Verwerking en conservering van aardappelen
15.32 
Code: 15.32 
Vervaardiging van groente- en fruitsappen
15.33 
Code: 15.33 
Verwerking en conservering van groenten en fruit, n.e.g.
1514 
15.41 
Vervaardiging van ruwe oliën en vetten
15.42 
Code: 15.42 
Raffinage van oliën en vetten
15.43 
Code: 15.43 
Vervaardiging van margarine en andere spijsvetten
152 
15.5 
Vervaardiging van zuivelprodukten
1520 
15.51 
Zuivelfabrieken en kaasmakerijen
15.52 
Code: 15.52 
Vervaardiging van consumptie-ijs
153 
15.6 
Vervaardiging van maalderijprodukten, zetmeel en zetmeelprodukten
15.7 
Code: 15.7 
Vervaardiging van diervoeders

Page 2/20  
Top