CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1 - ISIC REV. 3
 

Target classification: ISIC_3 (not translated)
Source classification: Statistische nomenclatuur van de economische activiteiten in de Europese Gemeenschap, Rev. 1 (NACE Rev. 1, 1990)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: ISIC_3 - Source classification: NACE_REV1
8030 
80.30 
Hoger onderwijs
809 
80.4 
Volwasseneneducatie en overige vormen van onderwijs
8090 
80.41 
Autorijscholen
80.42 
Code: 80.42 
Volwasseneneducatie en overige vormen van onderwijs, n.e.g.
85 
85 
Gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening
851 
85.1 
Gezondheidszorg
8511 
85.11 
Ziekenhuizen
8512 
85.12 
Medische praktijken
85.13 
Code: 85.13 
Tandartspraktijken
8519 
85.14 
Overige gezondheidszorg
852 
85.2 
Veterinaire diensten
8520 
85.20 
Veterinaire diensten
853 
85.3 
Maatschappelijke dienstverlening
8531 
85.31 
Maatschappelijke dienstverlening waarbij onderdak wordt verschaft
8532 
85.32 
Maatschappelijke dienstverlening waarbij geen onderdak wordt verschaft
90 
90 
Afvalwater- en afvalverzameling
900 
90.0 
Afvalwater- en afvalverzameling
9000 
90.00 
Afvalwater- en afvalverzameling
91 
91 
Verenigingen, n.e.g.
911 
91.1 
Bedrijfs-, werkgevers- en beroepsorganisaties
9111 
91.11 
Bedrijfs- en werkgeversorganisaties
9112 
91.12 
Beroepsorganisaties
912 
91.2 
Vakverenigingen
9120 
91.20 
Vakverenigingen
919 
91.3 
Overige verenigingen
9191 
91.31 
Religieuze organisaties
9192 
91.32 
Politieke organisaties
9199 
91.33 
Overige verenigingen, n.e.g.
92 
92 
Cultuur, sport en recreatie
921 
92.1 
Activiteiten op het gebied van film en video
92.2 
Code: 92.2 
Radio en televisie
92.3 
Code: 92.3 
Amusement
9211 
92.11 
Produktie van films en video's
92.12 
Code: 92.12 
Distributie van films en video's
9212 
92.13 
Vertoning van films
9213 
92.20 
Radio en televisie
9214 
92.31 
Scheppende en uitvoerende kunst
92.32 
Code: 92.32 
Exploitatie van zalen en bijbehorende activiteiten
9219 
92.33 
Kermisattracties en pretparken
92.34 
Code: 92.34 
Overig amusement, n.e.g.

Page 19/20  
Top