CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1 - ISIC REV. 3
 

Target classification: ISIC_3 (not translated)
Source classification: Statistische nomenclatuur van de economische activiteiten in de Europese Gemeenschap, Rev. 1 (NACE Rev. 1, 1990)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: ISIC_3 - Source classification: NACE_REV1
2411 
24.11 
Vervaardiging van industriële gassen
24.12 
Code: 24.12 
Vervaardiging van kleurstoffen en pigmenten
24.13 
Code: 24.13 
Vervaardiging van overige anorganische chemische basisprodukten
24.14 
Code: 24.14 
Vervaardiging van overige organische chemische basisprodukten
2412 
24.15 
Vervaardiging van kunstmeststoffen en stikstofverbindingen
2413 
24.16 
Vervaardiging van kunststoffen in primaire vormen
24.17 
Code: 24.17 
Vervaardiging van synthetische rubber in primaire vormen
242 
24.2 
Vervaardiging van verdelgingsmiddelen en van andere chemische produkten voor de landbouw
24.3 
Code: 24.3 
Vervaardiging van verf, vernis e.d., drukinkt en mastiek
24.4 
Code: 24.4 
Vervaardiging van farmaceutische produkten en van chemische en botanische produkten voor medicinaal gebruik
24.5 
Code: 24.5 
Vervaardiging van zeep, wasmiddelen, poets- en reinigingsmiddelen, parfums en kosmetische artikelen
24.6 
Code: 24.6 
Vervaardiging van overige chemische produkten
2421 
24.20 
Vervaardiging van verdelgingsmiddelen en van andere chemische produkten voor de landbouw
2422 
24.30 
Vervaardiging van verf, vernis e.d., drukinkt en mastiek
2423 
24.41 
Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen
24.42 
Code: 24.42 
Vervaardiging van farmaceutische produkten
2424 
24.51 
Vervaardiging van zeep en wasmiddelen, poets- en reinigingsmiddelen
24.52 
Code: 24.52 
Vervaardiging van parfums en kosmetische artikelen
2429 
24.61 
Vervaardiging van kruit en springstoffen
24.62 
Code: 24.62 
Vervaardiging van lijm en gelatine
24.63 
Code: 24.63 
Vervaardiging van etherische oliën
24.64 
Code: 24.64 
Vervaardiging van fotochemische produkten
24.65 
Code: 24.65 
Vervaardiging van informatiedragers waarop niet is opgenomen
24.66 
Code: 24.66 
Vervaardiging van overige chemische produkten, n.e.g.
243 
24.7 
Vervaardiging van synthetische en kunstmatige vezels
2430 
24.70 
Vervaardiging van synthetische en kunstmatige vezels
25 
25 
Vervaardiging van produkten van rubber of kunststof
251 
25.1 
Vervaardiging van produkten van rubber
2511 
25.11 
Vervaardiging van binnen- en buitenbanden van rubber
25.12 
Code: 25.12 
Loopvlakvernieuwing
2519 
25.13 
Vervaardiging van overige produkten van rubber
252 
25.2 
Vervaardiging van produkten van kunststof
2520 
25.21 
Vervaardiging van platen, vellen, buizen en profielen, van kunststof
25.22 
Code: 25.22 
Vervaardiging van verpakkingsmateriaal van kunststof
25.23 
Code: 25.23 
Vervaardiging van kunststofartikelen voor de bouw
25.24 
Code: 25.24 
Vervaardiging van overige produkten van kunststof
26 
26 
Vervaardiging van overige niet-metaalhoudende minerale produkten
261 
26.1 
Vervaardiging van glas en glaswerk
2610 
26.11 
Vervaardiging van vlakglas
26.12 
Code: 26.12 
Vormen en bewerken van vlakglas

Page 6/20  
Top