CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1 - ISIC REV. 3
 

Source classification: Statistische nomenclatuur van de economische activiteiten in de Europese Gemeenschap, Rev. 1 (NACE Rev. 1, 1990)
Target classification: ISIC_3 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV1 - Target classification: ISIC_3
70.3 
Bemiddeling in en beheer van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
702 
70.31 
Bemiddeling in onroerend goed
7020 
70.32 
Beheer van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
7020 
71 
Verhuur van machines en werktuigen zonder bedieningspersoneel en van overige roerende goederen
71 
71.1 
Verhuur van auto's
711 
71.10 
Verhuur van auto's
7111 
71.2 
Verhuur van overige transportmiddelen
711 
71.21 
Verhuur van overige transportmiddelen voor vervoer te land
7111 
71.22 
Verhuur van schepen
7112 
71.23 
Verhuur van luchtvaartuigen
7113 
71.3 
Verhuur van overige machines en werktuigen
712 
71.31 
Verhuur van landbouwmachines en -werktuigen
7121 
71.32 
Verhuur van machines en installaties voor de bouwnijverheid
7122 
71.33 
Verhuur van kantoormachines en computers
7123 
71.34 
Verhuur van overige machines en werktuigen, n.e.g.
7129 
71.4 
Verhuur van overige roerende goederen, n.e.g.
713 
71.40 
Verhuur van overige roerende goederen, n.e.g.
7130 
72 
Activiteiten in verband met computers
72 
72.1 
Computeradviesbureaus
721 
72.10 
Computeradviesbureaus
7210 
72.2 
Advisering in verband met programmatuur en levering van programmatuur
722 
72.20 
Advisering in verband met programmatuur en levering van programmatuur
7220 
72.3 
Gegevensverwerking
723 
72.30 
Gegevensverwerking
7230 
72.4 
Databanken
724 
72.40 
Databanken
7240 
72.5 
Onderhoud en reparatie van computers en van boekhoud- en overige kantoormachines
725 
72.50 
Onderhoud en reparatie van computers en van boekhoud- en overige kantoormachines
7250 
72.6 
Overige activiteiten in verband met computers
729 
72.60 
Overige activiteiten in verband met computers
7290 
73 
Speur- en ontwikkelingswerk
73 
73.1 
Speur- en ontwikkelingswerk op natuurwetenschappelijk gebied
731 
73.10 
Speur- en ontwikkelingswerk op natuurwetenschappelijk gebied
7310 
73.2 
Speur- en ontwikkelingswerk op het gebied van de maatschappij- en geesteswetenschappen
732 
73.20 
Speur- en ontwikkelingswerk op het gebied van de maatschappij- en geesteswetenschappen
7320 
74 
Overige zakelijke dienstverlening
74 
74.1 
Rechtskundige dienstverlening; accountants en boekhouders; belastingconsulenten; markt- en opinieonderzoekbureaus; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en beheer; holdings
741 
74.11 
Rechtskundige dienstverlening
7411 
74.12 
Accountants, boekhouders en belastingconsulenten
7412 
74.13 
Markt- en opinieonderzoekbureaus
7413 

Page 17/20  
Top