CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1 - ISIC REV. 3
 

Source classification: Statistische nomenclatuur van de economische activiteiten in de Europese Gemeenschap, Rev. 1 (NACE Rev. 1, 1990)
Target classification: ISIC_3 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV1 - Target classification: ISIC_3
55.1 
Hotels
551 
55.11 
Hotels met restaurant
5510 
55.12 
Hotels zonder restaurant
5510 
55.2 
Kampeerterreinen en overige accommodaties voor kortstondig verblijf
551 
55.21 
Jeugdherbergen en berghutten
5510 
55.22 
Kampeerterreinen
5510 
55.23 
Overige accommodaties voor kortstondig verblijf, n.e.g.
5510 
55.3 
Restaurants
552 
55.30 
Restaurants
5520 
55.4 
Drankgelegenheden
552 
55.40 
Drankgelegenheden
5520 
55.5 
Kantines en catering
552 
55.51 
Kantines
5520 
55.52 
Catering
5520 
60 
Vervoer te land; vervoer via pijpleidingen
60 
60.1 
Vervoer per spoor
601 
60.10 
Vervoer per spoor
6010 
60.2 
Overig vervoer te land
602 
60.21 
Overig personenvervoer te land volgens een dienstregeling
6021 
60.22 
Exploitatie van taxi's
6022 
60.23 
Overig vervoer van personen te land
6022 
60.24 
Goederenvervoer over de weg
6023 
60.3 
Vervoer via pijpleidingen
603 
60.30 
Vervoer via pijpleidingen
6030 
61 
Vervoer over water
61 
61.1 
Zee- en kustvaart
611 
61.10 
Zee- en kustvaart
6110 
61.2 
Binnenvaart
612 
61.20 
Binnenvaart
6120 
62 
Luchtvaart
62 
62.1 
Luchtvaart volgens dienstregeling
621 
62.10 
Luchtvaart volgens dienstregeling
6210 
62.2 
Luchtvaart zonder dienstregeling
622 
62.20 
Luchtvaart zonder dienstregeling
6220 
62.3 
Ruimtevaart
622 
62.30 
Ruimtevaart
6220 
63 
Vervoerondersteunende activiteiten; reisbureaus
63 
63.1 
Vrachtbehandeling en opslag
630 
63.11 
Vrachtbehandeling
6301 
63.12 
Opslag
6302 

Page 15/20  
Top