CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1 - ISIC REV. 3
 

Source classification: Statistische nomenclatuur van de economische activiteiten in de Europese Gemeenschap, Rev. 1 (NACE Rev. 1, 1990)
Target classification: ISIC_3 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV1 - Target classification: ISIC_3
74.14 
Adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en beheer
7414 
74.15 
Beheersactiviteiten van holdings
7414 
74.2 
Architecten, ingenieurs en aanverwante technische adviesbureaus
742 
74.20 
Architecten, ingenieurs en aanverwante technische adviesbureaus
7421 
74.3 
Technische testen en toetsen
742 
74.30 
Technische testen en toetsen
7422 
74.4 
Reclamewezen
743 
74.40 
Reclamewezen
7430 
74.5 
Arbeidsbemiddeling
749 
74.50 
Arbeidsbemiddeling
7491 
74.6 
Opsporings- en beveiligingsdiensten
749 
74.60 
Opsporings- en beveiligingsdiensten
7492 
74.7 
Industriële reiniging
749 
74.70 
Industriële reiniging
7493 
74.8 
Diverse zakelijke dienstverlening
749 
74.81 
Fotografen
7494 
74.82 
Verpakkingsbedrijven
7495 
74.83 
Administratiekantoren en vertalers
7499 
74.84 
Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
7499 
75 
Openbaar bestuur en defensie; verplichte sociale verzekeringen
75 
75.1 
Openbaar bestuur
751 
75.11 
Algemeen overheidsbestuur
7511 
75.12 
Openbaar bestuur op het gebied van gezondheidszorg, onderwijs, cultuur en andere sociale dienstverlening, exclusief sociale verzekeringen
7512 
75.13 
Openbaar bestuur op het gebied van het bedrijfsleven; stimuleren van het bedrijfsleven
7513 
75.14 
Ondersteunende activiteiten voor een overheid als geheel
7514 
75.2 
Algemene overheidsdiensten
752 
75.21 
Buitenlandse zaken
7521 
75.22 
Defensie
7522 
75.23 
Justitie
7523 
75.24 
Openbare veiligheid
7523 
75.25 
Brandweer
7523 
75.3 
Verplichte sociale verzekeringen
753 
75.30 
Verplichte sociale verzekeringen
7530 
80 
Onderwijs
80 
80.1 
Basisonderwijs
801 
80.10 
Basisonderwijs
8010 
80.2 
Voortgezet onderwijs
802 
80.21 
Algemeen voortgezet onderwijs
8021 
80.22 
Voortgezet technisch en beroepsonderwijs
8022 
80.3 
Hoger onderwijs
803 

Page 18/20  
Top