CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1 - ISIC REV. 3
 

Source classification: Statistische nomenclatuur van de economische activiteiten in de Europese Gemeenschap, Rev. 1 (NACE Rev. 1, 1990)
Target classification: ISIC_3 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV1 - Target classification: ISIC_3
01 
Landbouw, jacht en diensten in verband met deze activiteiten
01 
01.1 
Teelt van akkerbouwgewassen; teelt van groenten; tuinbouw
011 
01.11 
Teelt van granen en andere akkerbouwgewassen, n.e.g.
0111 
01.12 
Teelt van groenten, tuinbouw- en kwekerijprodukten
0112 
01.13 
Teelt van fruit, noten, specerijgewassen en gewassen bestemd voor de vervaardiging van dranken
0113 
01.2 
Veeteelt
012 
01.21 
Rundveehouderij
0121 
01.22 
Schapen-, geiten-, paarden-, ezel-, muildieren- of muilezelhouderij
0121 
01.23 
Varkenshouderij
0122 
01.24 
Pluimveehouderij
0122 
01.25 
Overige veeteelt
0122 
01.3 
Gemengd bedrijf
013 
01.30 
Gemengd bedrijf
0130 
01.4 
Diensten in verband met de landbouw en de veeteelt, exclusief veterinaire dienstverlening
014 
01.41 
Diensten in verband met de landbouw
0140 
01.42 
Diensten in verband met de veeteelt, exclusief veterinaire dienstverlening
0140 
01.5 
Jacht, zetten van vallen en fokken van wild, alsmede diensten in verband met deze activiteiten
015 
01.50 
Jacht, zetten van vallen en fokken van wild, alsmede diensten in verband met deze activiteiten
0150 
02 
Bosbouw en diensten in verband met de bosbouw
02 
02.0 
Bosbouw en diensten in verband met de bosbouw
020 
02.01 
Bosbouw
0200 
02.02 
Diensten in verband met de bosbouw
0200 
05 
Visserij en het kweken van vis en van schaal- en schelpdieren; diensten in verband met de visserij
05 
05.0 
Visserij en het kweken van vis en van schaal- en schelpdieren; diensten in verband met de visserij
050 
05.01 
Visserij
0500 
05.02 
Kweken van vis en van schaal- en schelpdieren
0500 
10 
Winning van steenkool, bruinkool en turf
10 
10.1 
Winning van steenkool en vervaardiging van steenkoolbriketten
101 
10.10 
Winning van steenkool en vervaardiging van steenkoolbriketten
1010 
10.2 
Winning van bruinkool en vervaardiging van bruinkoolbriketten
102 
10.20 
Winning van bruinkool en vervaardiging van bruinkoolbriketten
1020 
10.3 
Winning van turf en vervaardiging van turfbriketten
103 
10.30 
Winning van turf en vervaardiging van turfbriketten
1030 
11 
Winning van aardolie en aardgas; diensten in verband met de aardolie- en aardgaswinning
11 
11.1 
Winning van aardolie en aardgas
111 
11.10 
Winning van aardolie en aardgas
1110 
11.2 
Diensten in verband met de aardolie- en aardgaswinning
112 
11.20 
Diensten in verband met de aardolie- en aardgaswinning
1120 
12 
Winning van uranium- en thoriumerts
12 
12.0 
Winning van uranium- en thoriumerts
120 

Page 1/20  
Top