CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1 - ISIC REV. 3
 

Source classification: Statistinis Europos Bendrijos ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius, Rev. 1 (NACE Rev. 1, 1990)
Target classification: ISIC_3 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV1 - Target classification: ISIC_3
17.25 
1711 
17.3 
171 
17.30 
1712 
17.4 
172 
17.40 
1721 
17.5 
172 
17.51 
1722 
17.52 
1723 
17.53 
1729 
17.54 
1729 
17.6 
173 
17.60 
1730 
17.7 
173 
17.71 
1730 
17.72 
1730 
18 
18 
18.1 
181 
18.10 
1810 
18.2 
181 
18.21 
1810 
18.22 
1810 
18.23 
1810 
18.24 
1810 
18.3 
182 
18.30 
1820 
19 
19 
19.1 
191 
19.10 
1911 
19.2 
191 
19.20 
1912 
19.3 
192 
19.30 
1920 
20 
20 
20.1 
201 
20.10 
2010 
20.2 
202 
20.20 
2021 
20.3 
202 
20.30 
2022 
20.4 
202 

Page 4/20  
Top