CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1 - ISIC REV. 3
 

Target classification: ISIC_3 (not translated)
Source classification: Euroopan yhteisön tilastollinen toimialaluokitus, Rev. 1 (NACE Rev. 1, 1990)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: ISIC_3 - Source classification: NACE_REV1
01 
01 
Maatalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut
011 
01.1 
Kasvinviljely; puutarhatalous
0111 
01.11 
Viljan ja muualle luokittelemattomien viljelykasvien viljely
0112 
01.12 
Vihannesten, koristekasvien ja taimien viljely
0113 
01.13 
Hedelmien, pähkinöiden, juoma- ja maustekasvien viljely
012 
01.2 
Kotieläintalous
0121 
01.21 
Karjatalous, maitotalous
01.22 
Code: 01.22 
Lampaiden, vuohien, hevosten, aasien ja muulien hoito
0122 
01.23 
Sikojen hoito
01.24 
Code: 01.24 
Siipikarjan hoito
01.25 
Code: 01.25 
Muu kotieläintalous
013 
01.3 
Yhdistetty kasvinviljely ja kotieläintalous (sekatilat)
0130 
01.30 
Yhdistetty kasvinviljely ja kotieläintalous (sekatilat)
014 
01.4 
Maanviljelyä ja eläintenhoitoa palveleva toiminta, lukuun ottamatta eläinlääkintää
0140 
01.41 
Maanviljelyä palveleva toiminta
01.42 
Code: 01.42 
Eläintenhoitoa palveleva toiminta, lukuun ottamatta eläinlääkintää
015 
01.5 
Metsästys, ansapyynti ja riistanhoito sekä niitä palveleva toiminta
0150 
01.50 
Metsästys, ansapyynti ja riistanhoito sekä niitä palveleva toiminta
02 
02 
Metsätalous ja siihen liittyvät palvelut
020 
02.0 
Metsätalous ja sitä palveleva toiminta
0200 
02.01 
Metsätalous
02.02 
Code: 02.02 
Metsätaloutta palveleva toiminta
05 
05 
Kalastus, kalanviljely; kalatalouteen liittyvät palvelut
050 
05.0 
Kalastus, kalanviljely; kalatalouteen liittyvät palvelut
0500 
05.01 
Kalastus
05.02 
Code: 05.02 
Kalanviljely
10 
10 
Kivihiilen ja ruskohiilen kaivu; turpeen nosto
101 
10.1 
Kivihiilen kaivu
1010 
10.10 
Kivihiilen kaivu
102 
10.2 
Ruskohiilen kaivu
1020 
10.20 
Ruskohiilen kaivu
103 
10.3 
Turpeen nosto
1030 
10.30 
Turpeen nosto
11 
11 
Raakaöljyn ja maakaasun tuotanto; öljyn ja kaasun tuotantoon liittyvät palvelut, lukuun ottamatta maaperätutkimusta
111 
11.1 
Raakaöljyn ja maakaasun tuotanto
1110 
11.10 
Raakaöljyn ja maakaasun tuotanto
112 
11.2 
Öljyn ja kaasun tuotantoon liittyvät palvelut, lukuun ottamatta maaperätutkimusta
1120 
11.20 
Öljyn ja kaasun tuotantoon liittyvät palvelut, lukuun ottamatta maaperätutkimusta
12 
12 
Uraani- ja toriummalmien louhinta
120 
12.0 
Uraani- ja toriummalmien louhinta

Page 1/20  
Top