CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1 - ISIC REV. 3
 

Target classification: ISIC_3 (not translated)
Source classification: Euroopan yhteisön tilastollinen toimialaluokitus, Rev. 1 (NACE Rev. 1, 1990)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: ISIC_3 - Source classification: NACE_REV1
2911 
29.11 
Moottoreiden ja turbiinien valmistus, lukuun ottamatta lentokoneen, auton ja moottoripyörän moottoreita
2912 
29.12 
Pumppujen ja kompressoreiden valmistus
29.13 
Code: 29.13 
Hanojen ja venttiilien valmistus
2913 
29.14 
Laakereiden, hammaspyörien, vaihteisto- ja ohjauselementtien valmistus
2914 
29.21 
Teollisuusuunien ja tulipesäpolttimien valmistus
2915 
29.22 
Nosto- ja siirtolaitteiden valmistus
2919 
29.23 
Muuhun kuin kotitalouskäyttöön tarkoitettujen jäähdytys- ja tuuletuslaitteiden valmistus
29.24 
Code: 29.24 
Muualle luokittelematon yleiskäyttöön tarkoitettujen koneiden valmistus
292 
29.3 
Maa- ja metsätalouskoneiden valmistus
29.4 
Code: 29.4 
Työstökoneiden valmistus
29.5 
Code: 29.5 
Muiden erikoiskoneiden valmistus
29.6 
Code: 29.6 
Aseiden ja ammusten valmistus
2921 
29.31 
Maataloustraktorien valmistus
29.32 
Code: 29.32 
Muiden maa- ja metsätalouskoneiden valmistus
2922 
29.40 
Työstökoneiden valmistus
2923 
29.51 
Metallinjalostuskoneiden valmistus
2924 
29.52 
Kaivos-, louhinta- ja rakennuskoneiden valmistus
2925 
29.53 
Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan tuotannossa tarvittavien koneiden valmistus
2926 
29.54 
Tekstiilien, vaatteiden ja nahan tuotannossa tarvittavien koneiden valmistus
2927 
29.60 
Aseiden ja ammusten valmistus
2929 
29.55 
Paperin, kartongin ja pahvin tuotannossa tarvittavien koneiden valmistus
29.56 
Code: 29.56 
Muualle luokittelematon erikoiskoneiden valmistus
293 
29.7 
Muualle luokittelematon kodinkoneiden valmistus
2930 
29.71 
Sähkökodinkoneiden valmistus
29.72 
Code: 29.72 
Sähköistämättömien kodinkoneiden valmistus
30 
30 
Konttorikoneiden ja tietokoneiden valmistus
300 
30.0 
Konttorikoneiden ja tietokoneiden valmistus
3000 
30.01 
Konttorikoneiden valmistus
30.02 
Code: 30.02 
Tietokoneiden ja muiden tietojenkäsittelylaitteiden valmistus
31 
31 
Muualle luokittelematon sähkökoneiden ja -laitteiden valmistus
311 
31.1 
Sähkömoottoreiden, generaattoreiden ja muuntajien valmistus
3110 
31.10 
Sähkömoottoreiden, generaattoreiden ja muuntajien valmistus
312 
31.2 
Sähkönjakelu- ja -tarkkailulaitteiden valmistus
3120 
31.20 
Sähkönjakelu- ja -tarkkailulaitteiden valmistus
313 
31.3 
Eristettyjen johtimien ja kaapelien valmistus
3130 
31.30 
Eristettyjen johtimien ja kaapelien valmistus
314 
31.4 
Akkujen, galvaanisten parien ja paristojen valmistus
3140 
31.40 
Akkujen, galvaanisten parien ja paristojen valmistus
315 
31.5 
Valaistuslaitteiden ja sähkölamppujen valmistus
3150 
31.50 
Valaistuslaitteiden ja sähkölamppujen valmistus

Page 9/20  
Top