CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1 - ISIC REV. 3
 

Target classification: ISIC_3 (not translated)
Source classification: Euroopan yhteisön tilastollinen toimialaluokitus, Rev. 1 (NACE Rev. 1, 1990)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: ISIC_3 - Source classification: NACE_REV1
2710 
27.34 
Teräslanganveto
27.35 
Code: 27.35 
Muualle luokittelematon raudan ja teräksen alkujalostus; muiden kuin EHTY-rautaseosten26 valmistus
272 
27.4 
Perusjalometallien ja värimetallien valmistus
2720 
27.41 
Jalometallien tuotanto
27.42 
Code: 27.42 
Alumiinin tuotanto
27.43 
Code: 27.43 
Lyijyn, sinkin ja tinan tuotanto
27.44 
Code: 27.44 
Kuparin tuotanto
27.45 
Code: 27.45 
Muiden värimetallien tuotanto
273 
27.5 
Metallien valu
2731 
27.51 
Raudan valu
27.52 
Code: 27.52 
Teräksen valu
2732 
27.53 
Kevytmetallien valu
27.54 
Code: 27.54 
Muiden värimetallien valu
28 
28 
Metallituotteiden valmistus, lukuun ottamatta koneita ja laitteita
281 
28.1 
Metallirakenteiden valmistus
28.2 
Code: 28.2 
Metallisäiliöiden, -altaiden ja -astioiden valmistus; keskuslämmityspatterien ja kuumavesivaraajien valmistus
28.3 
Code: 28.3 
Höyrykattiloiden valmistus lukuun ottamatta keskuslämmityksen kuumavesivaraajia
2811 
28.11 
Metallirakenteiden ja niiden osien valmistus
28.12 
Code: 28.12 
Rakennuspuusepänteollisuuden metallituotteiden valmistus
2812 
28.21 
Metallisäiliöiden, -altaiden ja -astioiden valmistus
28.22 
Code: 28.22 
Keskuslämmityspatterien ja kuumavesivaraajien valmistus
2813 
28.30 
Höyrykattiloiden valmistus lukuun ottamatta keskuslämmityksen kuumavesivaraajia
289 
28.4 
Metallin takominen, puristaminen, meistäminen ja rullamuovaus; jauhemetallurgia
28.5 
Code: 28.5 
Metallin työstö ja päällystäminen; yleinen konepajateollisuus
28.6 
Code: 28.6 
Hienotaosten, työkalujen ja rautatavaran valmistus
28.7 
Code: 28.7 
Muiden metallituotteiden valmistus
2891 
28.40 
Metallin takominen, puristaminen, meistäminen ja rullamuovaus; jauhemetallurgia
2892 
28.51 
Metallin työstö ja päällystäminen
28.52 
Code: 28.52 
Yleinen konepajateollisuus
2893 
28.61 
Hienotaosten valmistus
28.62 
Code: 28.62 
Työkalujen valmistus
28.63 
Code: 28.63 
Lukkojen ja saranoiden valmistus
2899 
28.71 
Terästynnyrien ja sen kaltaisten säiliöiden valmistus
28.72 
Code: 28.72 
Kevytmetallipakkausten valmistus
28.73 
Code: 28.73 
Metallilankatuotteiden valmistus
28.74 
Code: 28.74 
Kiinnittimien, ruuvikonetuotteiden, ketjujen ja jousien valmistus
28.75 
Code: 28.75 
Muualle luokittelematon metallituotteiden valmistus
29 
29 
Muualle luokittelematon koneiden ja laitteiden valmistus
291 
29.1 
Mekaanisten voimakoneiden valmistus, lukuun ottamatta lentokoneen, auton ja moottoripyörän moottoreita
29.2 
Code: 29.2 
Muiden yleiskäyttöön tarkoitettujen koneiden valmistus

Page 8/20  
Top