CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1 - ISIC REV. 3
 

Target classification: ISIC_3 (not translated)
Source classification: Euroopan yhteisön tilastollinen toimialaluokitus, Rev. 1 (NACE Rev. 1, 1990)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: ISIC_3 - Source classification: NACE_REV1
8030 
80.30 
Kolmannen asteen koulutus
809 
80.4 
Aikuis- ja muu koulutus
8090 
80.41 
Kuljettajakoulutus
80.42 
Code: 80.42 
Muualle luokittelematon aikuis- ja muu koulutus
85 
85 
Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut
851 
85.1 
Terveydenhuoltopalvelut
8511 
85.11 
Sairaalapalvelut
8512 
85.12 
Lääkäripalvelut
85.13 
Code: 85.13 
Hammashoito
8519 
85.14 
Muut terveydenhuoltopalvelut
852 
85.2 
Eläinlääkintäpalvelut
8520 
85.20 
Eläinlääkintäpalvelut
853 
85.3 
Sosiaalipalvelut
8531 
85.31 
Sosiaalipalvelut, joihin liittyy majoitus
8532 
85.32 
Sosiaalipalvelut ilman majoitusta
90 
90 
Viemäri- ja jätehuolto, puhtaanapito ja vastaavat palvelut
900 
90.0 
Viemäri- ja jätehuolto, puhtaanapito ja vastaavat palvelut
9000 
90.00 
Viemäri- ja jätehuolto, puhtaanapito ja vastaavat palvelut
91 
91 
Muualle luokittelematon järjestöjen toiminta
911 
91.1 
Elinkeinoelämän, työnantaja- ja ammattialajärjestöjen toiminta
9111 
91.11 
Elinkeinoelämän ja työnantajajärjestöjen toiminta
9112 
91.12 
Ammattialajärjestöjen toiminta
912 
91.2 
Ammattiyhdistysten toiminta
9120 
91.20 
Ammattiyhdistysten toiminta
919 
91.3 
Muiden järjestöjen toiminta
9191 
91.31 
Uskonnollisten järjestöjen toiminta
9192 
91.32 
Poliittisten järjestöjen toiminta
9199 
91.33 
Muualle luokittelemattomien järjestöjen toiminta
92 
92 
Virkistys-, kulttuuri- ja urheilutoiminta
921 
92.1 
Elokuva- ja videotoiminta
92.2 
Code: 92.2 
Radio- ja televisiotoiminta
92.3 
Code: 92.3 
Muu viihdetoiminta
9211 
92.11 
Elokuvien ja videoiden tuotanto
92.12 
Code: 92.12 
Elokuvien ja videoiden levitys
9212 
92.13 
Elokuvien esittäminen
9213 
92.20 
Radio- ja televisiotoiminta
9214 
92.31 
Taiteellinen ja kirjallinen luominen ja tulkinta
92.32 
Code: 92.32 
Taidelaitosten toiminta
9219 
92.33 
Tivoli- ja huvipuistotoiminta
92.34 
Code: 92.34 
Muualle luokittelematon viihdetoiminta

Page 19/20  
Top