CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1 - ISIC REV. 3
 

Target classification: ISIC_3 (not translated)
Source classification: Euroopan yhteisön tilastollinen toimialaluokitus, Rev. 1 (NACE Rev. 1, 1990)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: ISIC_3 - Source classification: NACE_REV1
4510 
45.12 
Koeporaus
452 
45.2 
Rakennusten tai niiden osien rakentaminen; maa- ja vesirakentaminen
4520 
45.21 
Yleiset talonrakennustyöt sekä maa- ja vesirakennustyöt
45.22 
Code: 45.22 
Kattorakenteiden pystyttäminen ja kattaminen
45.23 
Code: 45.23 
Teiden, katujen, lentokenttien ja urheilualueiden rakentaminen
45.24 
Code: 45.24 
Vesirakentaminen
45.25 
Code: 45.25 
Muu erikoisalarakentaminen
453 
45.3 
Rakennusasennus
4530 
45.31 
Sähköjohtojen ja -laitteiden asennus
45.32 
Code: 45.32 
Eristystyöt
45.33 
Code: 45.33 
Putkityöt
45.34 
Code: 45.34 
Muu rakennusasentaminen
454 
45.4 
Rakennusten viimeistely
4540 
45.41 
Rappaus
45.42 
Code: 45.42 
Rakennuspuusepän asennustyöt
45.43 
Code: 45.43 
Lattianpäällystys ja seinien verhoilu
45.44 
Code: 45.44 
Maalaus ja lasitus
45.45 
Code: 45.45 
Muu rakennusten viimeistely
455 
45.5 
Rakennus- tai purkulaitteiden vuokraus käyttäjineen
4550 
45.50 
Rakennus- tai purkulaitteiden vuokraus käyttäjineen
50 
50 
Moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien myynti, huolto ja korjaus; ajoneuvojen polttoaineen vähittäismyynti
501 
50.1 
Moottoriajoneuvojen myynti
5010 
50.10 
Moottoriajoneuvojen myynti
502 
50.2 
Moottoriajoneuvojen huolto ja korjaus
5020 
50.20 
Moottoriajoneuvojen huolto ja korjaus
503 
50.3 
Moottoriajoneuvojen osien ja varusteiden myynti
5030 
50.30 
Moottoriajoneuvojen osien ja varusteiden myynti
504 
50.4 
Moottoripyörien ja niiden osien ja varusteiden myynti, huolto ja korjaus
5040 
50.40 
Moottoripyörien ja niiden osien ja varusteiden myynti, huolto ja korjaus
505 
50.5 
Ajoneuvojen polttoaineen vähittäismyynti
5050 
50.50 
Ajoneuvojen polttoaineen vähittäismyynti
51 
51 
Tukkukauppa ja välitysliikkeiden kauppa, lukuun ottamatta ajoneuvojen ja moottoripyörien kauppaa
511 
51.1 
Tukkukauppa laskutus- tai urakkasopimuksin
5110 
51.11 
Maatalouden raaka-aineiden, elävien eläinten, tekstiiliraaka-aineiden ja puolivalmisteiden välittäjien toiminta
51.12 
Code: 51.12 
Polttoaineiden, malmien, metallien ja teollisuuskemikaalien välittäjien toiminta
51.13 
Code: 51.13 
Puutavaran ja rakennusmateriaalien välittäjien toiminta
51.14 
Code: 51.14 
Koneiden, teollisuuslaitteiden, laivojen ja ilma-alusten välittäjien toiminta
51.15 
Code: 51.15 
Huonekalujen, taloustavaroiden ja rautatavaran välittäjien toiminta
51.16 
Code: 51.16 
Tekstiilien, vaatteiden, jalkineiden ja nahkatavaroiden välittäjien toiminta
51.17 
Code: 51.17 
Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan välittäjien toiminta

Page 12/20  
Top