CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1 - ISIC REV. 3
 

Target classification: ISIC_3 (not translated)
Source classification: Euroopan yhteisön tilastollinen toimialaluokitus, Rev. 1 (NACE Rev. 1, 1990)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: ISIC_3 - Source classification: NACE_REV1
3592 
35.43 
Invalidiajoneuvojen valmistus
3599 
35.50 
Muualle luokittelematon kulkuneuvojen valmistus
36 
36 
Huonekalujen valmistus; muualle luokittelematon valmistus
361 
36.1 
Huonekalujen valmistus
3610 
36.11 
Tuolien ja istuinten valmistus
36.12 
Code: 36.12 
Muiden konttori- ja myymäläkalusteiden valmistus
36.13 
Code: 36.13 
Keittiökalusteiden valmistus
36.14 
Code: 36.14 
Muiden huonekalujen valmistus
36.15 
Code: 36.15 
Patjojen valmistus
369 
36.2 
Korujen ja muiden kultasepäntuotteiden valmistus
36.3 
Code: 36.3 
Soitinten valmistus
36.4 
Code: 36.4 
Urheiluvälineiden valmistus
36.5 
Code: 36.5 
Pelien ja leikkikalujen valmistus
36.6 
Code: 36.6 
Muualle luokittelematon valmistus
3691 
36.21 
Metallirahojen ja mitalien lyönti
36.22 
Code: 36.22 
Muualle luokittelematon korujen ja muiden kultasepäntuotteiden valmistus
3692 
36.30 
Soitinten valmistus
3693 
36.40 
Urheiluvälineiden valmistus
3694 
36.50 
Pelien ja leikkikalujen valmistus
3699 
36.61 
Epäaitojen korujen valmistus
36.62 
Code: 36.62 
Luutien ja harjojen valmistus
36.63 
Code: 36.63 
Muu muualle luokittelematon teollinen valmistus
37 
37 
Kierrätys
371 
37.1 
Metallijätteiden ja -romun kierrätys
3710 
37.10 
Metallijätteiden ja -romun kierrätys
372 
37.2 
Muiden jätteiden ja romun kierrätys
3720 
37.20 
Muiden jätteiden ja romun kierrätys
40 
40 
Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto
401 
40.1 
Sähkön tuotanto ja jakelu
4010 
40.10 
Sähkön tuotanto ja jakelu
402 
40.2 
Kaasun tuotanto; kaasumaisten polttoaineiden jakelu putkiverkossa
4020 
40.20 
Kaasun tuotanto; kaasumaisten polttoaineiden jakelu putkiverkossa
403 
40.3 
Lämpöhuolto
4030 
40.30 
Lämpöhuolto
41 
41 
Veden keruu, puhdistus ja jakelu
410 
41.0 
Veden keruu, puhdistus ja jakelu
4100 
41.00 
Veden keruu, puhdistus ja jakelu
45 
45 
Rakentaminen
451 
45.1 
Rakennusalueen pohjarakentaminen
4510 
45.11 
Rakennusten purku ja raivaus; maansiirto

Page 11/20  
Top