CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1 - ISIC REV. 3
 

Source classification: Euroopan yhteisön tilastollinen toimialaluokitus, Rev. 1 (NACE Rev. 1, 1990)
Target classification: ISIC_3 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV1 - Target classification: ISIC_3
12.00 
Uraani- ja toriummalmien louhinta
1200 
13 
Metallimalmien louhinta
13 
13.1 
Rautamalmien louhinta
131 
13.10 
Rautamalmien louhinta
1310 
13.2 
Muiden metallimalmien kuin rautamalmien louhinta, lukuun ottamatta uraania ja toriumia
132 
13.20 
Muiden metallimalmien kuin rautamalmien louhinta, lukuun ottamatta uraania ja toriumia
1320 
14 
Muu kaivostoiminta ja louhinta
14 
14.1 
Kiven louhinta
141 
14.11 
Rakennuskiven louhinta
1410 
14.12 
Kalkkikiven, kipsin ja liidun louhinta
1410 
14.13 
Liuskekiven louhinta
1410 
14.2 
Hiekan ja saven otto
141 
14.21 
Soran ja hiekan otto
1410 
14.22 
Saven ja kaoliinin otto
1410 
14.3 
Kemiallisten ja lannoitemineraalien louhinta
142 
14.30 
Kemiallisten ja lannoitemineraalien louhinta
1421 
14.4 
Suolan tuotanto
142 
14.40 
Suolan tuotanto
1422 
14.5 
Muualle luokittelematon kaivos- ja louhintatoiminta
142 
14.50 
Muualle luokittelematon kaivos- ja louhintatoiminta
1429 
15 
Elintarvikkeiden ja juomien valmistus
15 
15.1 
Lihan ja lihatuotteiden tuotanto, jalostus ja säilöntä
151 
15.11 
Lihan tuotanto ja säilöntä
1511 
15.12 
Siipikarjanlihan tuotanto ja säilöntä
1511 
15.13 
Liha- ja siipikarjanlihatuotteiden tuotanto
1511 
15.2 
Kalan ja kalatuotteiden jalostus ja säilöntä
151 
15.20 
Kalan ja kalatuotteiden jalostus ja säilöntä
1512 
15.3 
Hedelmien ja kasvisten jalostus ja säilöntä
151 
15.31 
Perunoiden jalostus ja säilöntä
1513 
15.32 
Hedelmä- ja kasvismehujen valmistus
1513 
15.33 
Hedelmien ja kasvisten muualle luokittelematon jalostus ja säilöntä
1513 
15.4 
Kasvi- ja eläinöljyjen ja -rasvojen valmistus
151 
15.41 
Raakaöljyjen ja -rasvojen valmistus
1514 
15.42 
Puhdistettujen öljyjen ja rasvojen valmistus
1514 
15.43 
Margariinin ja sen kaltaisten ravintorasvojen valmistus
1514 
15.5 
Meijerituotteiden valmistus
152 
15.51 
Meijerituotteiden ja juuston valmistus
1520 
15.52 
Jäätelön valmistus
1520 
15.6 
Myllytuotteiden, tärkkelyksen ja tärkkelystuotteiden valmistus
153 
15.61 
Myllytuotteiden valmistus
1531 

Page 2/20  
Top