CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1 - ISIC REV. 3
 

Source classification: Euroopan yhteisön tilastollinen toimialaluokitus, Rev. 1 (NACE Rev. 1, 1990)
Target classification: ISIC_3 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV1 - Target classification: ISIC_3
80.30 
Kolmannen asteen koulutus
8030 
80.4 
Aikuis- ja muu koulutus
809 
80.41 
Kuljettajakoulutus
8090 
80.42 
Muualle luokittelematon aikuis- ja muu koulutus
8090 
85 
Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut
85 
85.1 
Terveydenhuoltopalvelut
851 
85.11 
Sairaalapalvelut
8511 
85.12 
Lääkäripalvelut
8512 
85.13 
Hammashoito
8512 
85.14 
Muut terveydenhuoltopalvelut
8519 
85.2 
Eläinlääkintäpalvelut
852 
85.20 
Eläinlääkintäpalvelut
8520 
85.3 
Sosiaalipalvelut
853 
85.31 
Sosiaalipalvelut, joihin liittyy majoitus
8531 
85.32 
Sosiaalipalvelut ilman majoitusta
8532 
90 
Viemäri- ja jätehuolto, puhtaanapito ja vastaavat palvelut
90 
90.0 
Viemäri- ja jätehuolto, puhtaanapito ja vastaavat palvelut
900 
90.00 
Viemäri- ja jätehuolto, puhtaanapito ja vastaavat palvelut
9000 
91 
Muualle luokittelematon järjestöjen toiminta
91 
91.1 
Elinkeinoelämän, työnantaja- ja ammattialajärjestöjen toiminta
911 
91.11 
Elinkeinoelämän ja työnantajajärjestöjen toiminta
9111 
91.12 
Ammattialajärjestöjen toiminta
9112 
91.2 
Ammattiyhdistysten toiminta
912 
91.20 
Ammattiyhdistysten toiminta
9120 
91.3 
Muiden järjestöjen toiminta
919 
91.31 
Uskonnollisten järjestöjen toiminta
9191 
91.32 
Poliittisten järjestöjen toiminta
9192 
91.33 
Muualle luokittelemattomien järjestöjen toiminta
9199 
92 
Virkistys-, kulttuuri- ja urheilutoiminta
92 
92.1 
Elokuva- ja videotoiminta
921 
92.11 
Elokuvien ja videoiden tuotanto
9211 
92.12 
Elokuvien ja videoiden levitys
9211 
92.13 
Elokuvien esittäminen
9212 
92.2 
Radio- ja televisiotoiminta
921 
92.20 
Radio- ja televisiotoiminta
9213 
92.3 
Muu viihdetoiminta
921 
92.31 
Taiteellinen ja kirjallinen luominen ja tulkinta
9214 
92.32 
Taidelaitosten toiminta
9214 
92.33 
Tivoli- ja huvipuistotoiminta
9219 
92.34 
Muualle luokittelematon viihdetoiminta
9219 

Page 19/20  
Top