CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1 - ISIC REV. 3
 

Source classification: Euroopan yhteisön tilastollinen toimialaluokitus, Rev. 1 (NACE Rev. 1, 1990)
Target classification: ISIC_3 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV1 - Target classification: ISIC_3
55.1 
Hotellit
551 
55.11 
Hotellit ja motellit, joissa on ravintola
5510 
55.12 
Hotellit ja motellit, joissa ei ole ravintolaa
5510 
55.2 
Leirintäalueet ja muut lyhytaikaiset majoituspalvelut
551 
55.21 
Retkeilymajat ja vuoristomajatalot
5510 
55.22 
Leirintäalueet, mukaan lukien matkailuvaunualueet
5510 
55.23 
Muualle luokittelemattomat majoituspalvelut
5510 
55.3 
Ravintolat
552 
55.30 
Ravintolat
5520 
55.4 
Baarit
552 
55.40 
Baarit
5520 
55.5 
Henkilöstö- ja laitosruokalat, ateriapalvelu
552 
55.51 
Henkilöstö- ja laitosruokalat
5520 
55.52 
Ateriapalvelu
5520 
60 
Maaliikenne; putkijohtokuljetus
60 
60.1 
Rautatieliikenne
601 
60.10 
Rautatieliikenne
6010 
60.2 
Muu maaliikenne
602 
60.21 
Muu säännöllinen maitse tapahtuva henkilöliikenne
6021 
60.22 
Taksiliikenne
6022 
60.23 
Muu maitse tapahtuva henkilöliikenne
6022 
60.24 
Tieliikenteen tavarankuljetus
6023 
60.3 
Putkijohtokuljetus
603 
60.30 
Putkijohtokuljetus
6030 
61 
Vesiliikenne
61 
61.1 
Meri- ja rannikkovesiliikenne
611 
61.10 
Meri- ja rannikkovesiliikenne
6110 
61.2 
Sisävesiliikenne
612 
61.20 
Sisävesiliikenne
6120 
62 
Ilmaliikenne
62 
62.1 
Säännöllinen lentoliikenne
621 
62.10 
Säännöllinen lentoliikenne
6210 
62.2 
Tilauslentoliikenne
622 
62.20 
Tilauslentoliikenne
6220 
62.3 
Avaruusliikenne
622 
62.30 
Avaruusliikenne
6220 
63 
Kuljetuksiin liittyvä ja niitä palveleva toiminta; matkatoimistojen toiminta
63 
63.1 
Lastinkäsittely ja varastointi
630 
63.11 
Lastinkäsittely
6301 
63.12 
Varastointi
6302 

Page 15/20  
Top