CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1 - ISIC REV. 3
 

Source classification: Euroopan yhteisön tilastollinen toimialaluokitus, Rev. 1 (NACE Rev. 1, 1990)
Target classification: ISIC_3 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV1 - Target classification: ISIC_3
31.6 
Muualle luokittelematon sähkölaitteiden valmistus
319 
31.61 
Muualle luokittelematon sähkölaitteiden valmistus moottoreita ja ajoneuvoja varten
3190 
31.62 
Muu muualle luokittelematon sähkölaitteiden valmistus
3190 
32 
Radio-, televisio- ja tietoliikennevälineiden ja -laitteiden valmistus
32 
32.1 
Elektroniventtiilien, -putkien ja muiden elektronisten komponenttien valmistus
321 
32.10 
Elektroniventtiilien, -putkien ja muiden elektronisten komponenttien valmistus
3210 
32.2 
Televisio- ja radiolähettimien sekä lankapuhelin- ja lankalennätinlaitteiden valmistus
322 
32.20 
Televisio- ja radiolähettimien sekä lankapuhelin- ja lankalennätinlaitteiden valmistus
3220 
32.3 
Televisio- ja radiovastaanottimien, äänen- ja kuvantallenus- ja -toistolaitteiden sekä vastaavien tuotteiden valmistus
323 
32.30 
Televisio- ja radiovastaanottimien, äänen- ja kuvantallenus- ja -toistolaitteiden sekä vastaavien tuotteiden valmistus
3230 
33 
Lääkintä-, hienomekaanisten ja optisten instrumenttien sekä kellojen valmistus
33 
33.1 
Lääkintä- ja kirurgisten välineiden ja ortopedialaitteiden valmistus
331 
33.10 
Lääkintä- ja kirurgisten välineiden ja ortopedialaitteiden valmistus
3311 
33.2 
Mittaus-, tarkkailu-, testaus-, navigointi- ja vastaavien instrumenttien ja laitteiden valmistus, lukuun ottamatta teollisuuden prosessinsäätölaitteita
331 
33.20 
Mittaus-, tarkkailu-, testaus-, navigointi- ja vastaavien instrumenttien ja laitteiden valmistus, lukuun ottamatta teollisuuden prosessinsäätölaitteita
3312 
33.3 
Teollisuuden prosessinsäätölaitteiden valmistus
331 
33.30 
Teollisuuden prosessinsäätölaitteiden valmistus
3313 
33.4 
Optisten instrumenttien ja valokuvausvälineiden valmistus
332 
33.40 
Optisten instrumenttien ja valokuvausvälineiden valmistus
3320 
33.5 
Kellojen valmistus
333 
33.50 
Kellojen valmistus
3330 
34 
Moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus
34 
34.1 
Moottoriajoneuvojen valmistus
341 
34.10 
Moottoriajoneuvojen valmistus
3410 
34.2 
Moottoriajoneuvojen korien valmistus; perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus
342 
34.20 
Moottoriajoneuvojen ja korien valmistus; perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus
3420 
34.3 
Osien ja tarvikkeiden valmistus moottoriajoneuvoihin ja niiden moottoreihin
343 
34.30 
Osien ja tarvikkeiden valmistus moottoriajoneuvoihin ja niiden moottoreihin
3430 
35 
Muiden kulkuneuvojen valmistus
35 
35.1 
Laivojen ja veneiden rakennus ja korjaus
351 
35.11 
Laivojen rakennus ja korjaus
3511 
35.12 
Huvi- ja urheiluveneiden rakennus ja korjaus
3512 
35.2 
Rautatie- ja raitiovaunuliikenteen veturien ja liikkuvan kaluston valmistus
352 
35.20 
Rautatie- ja raitiovaunuliikenteen veturien ja liikkuvan kaluston valmistus
3520 
35.3 
Ilma- ja avaruusalusten valmistus
353 
35.30 
Ilma- ja avaruusalusten valmistus
3530 
35.4 
Moottoripyörien ja polkupyörien valmistus
359 
35.41 
Moottoripyörien valmistus
3591 
35.42 
Polkupyörien valmistus
3592 
35.43 
Invalidiajoneuvojen valmistus
3592 

Page 10/20  
Top