CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1 - ISIC REV. 3
 

Target classification: ISIC_3 (not translated)
Source classification: Den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter i Det Europæiske Fællesskab, Rev. 1 (NACE Rev. 1, 1990)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: ISIC_3 - Source classification: NACE_REV1
2022 
20.30 
Fremstilling af bygningstømmer og snedkeriartikler
2023 
20.40 
Fremstilling af træemballage
2029 
20.51 
Fremstilling af andre træprodukter
20.52 
Code: 20.52 
Fremstilling af varer af kork, strå og flettematerialer
21 
21 
Fremstilling af papirmasse, papir og papirvarer
210 
21.1 
Fremstilling af papirmasse, papir og pap
21.2 
Code: 21.2 
Fremstilling af papir- og papvarer
2101 
21.11 
Fremstilling af papirmasse
21.12 
Code: 21.12 
Fremstilling af papir og pap
2102 
21.21 
Fremstilling af bølgepap og emballage af papir og pap
2109 
21.22 
Fremstilling af husholdningsartikler og hygiejneartikler samt toiletartikler af papir og pap
21.23 
Code: 21.23 
Fremstilling af kontorartikler af papir og pap
21.24 
Code: 21.24 
Fremstilling af tapet
21.25 
Code: 21.25 
Fremstilling af andre papir- og papvarer i.a.n.
22 
22 
Forlagsvirksomhed, trykning og reproduktion af indspillede medier
221 
22.1 
Forlagsvirksomhed
2211 
22.11 
Udgivelse af bøger
2212 
22.12 
Udgivelse af dagblade
22.13 
Code: 22.13 
Udgivelse af ugeblade og magasiner
2213 
22.14 
Udgivelse af lydoptagelser
2219 
22.15 
Anden udgivervirksomhed
222 
22.2 
Trykning og servicevirksomhed i forbindelse med trykning
2221 
22.21 
Trykning af dagblade
22.22 
Code: 22.22 
Trykning i.a.n.
2222 
22.23 
Bogbinding og færdigbearbejdning
22.24 
Code: 22.24 
Reproduktion og sætning
22.25 
Code: 22.25 
Anden virksomhed i forbindelse med trykning
223 
22.3 
Reproduktion af indspillede medier
2230 
22.31 
Reproduktion af lydoptagelser
22.32 
Code: 22.32 
Reproduktion af videooptagelser
22.33 
Code: 22.33 
Reproduktion af edb-medier
23 
23 
Fremstilling af koks, raffinerede olieprodukter og nukleart brændsel
231 
23.1 
Fremstilling af koks mv.
2310 
23.10 
Fremstilling af koks mv.
232 
23.2 
Fremstilling af raffinerede mineralolieprodukter
2320 
23.20 
Fremstilling af raffinerede mineralolieprodukter
233 
23.3 
Oparbejdning af nukleart brændsel
2330 
23.30 
Oparbejdning af nukleart brændsel
24 
24 
Fremstilling af kemiske produkter
241 
24.1 
Fremstilling af basiskemikalier

Page 5/20  
Top