CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1 - ISIC REV. 3
 

Target classification: ISIC_3 (not translated)
Source classification: Den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter i Det Europæiske Fællesskab, Rev. 1 (NACE Rev. 1, 1990)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: ISIC_3 - Source classification: NACE_REV1
1200 
12.00 
Brydning af uran- og thoriummalme
13 
13 
Brydning af metalholdige malme
131 
13.1 
Brydning af jernmalm
1310 
13.10 
Brydning af jernmalm
132 
13.2 
Brydning af ikke-jernholdige metalmalme undtagen uran- og thoriummalme
1320 
13.20 
Brydning af ikke-jernholdige metalmalme undtagen uran- og thoriummalme
14 
14 
Anden råstofudvinding
141 
14.1 
Brydning af sten
14.2 
Code: 14.2 
Udvinding af sand og ler
1410 
14.11 
Brydning af sten til bygge- og anlægsvirksomhed
14.12 
Code: 14.12 
Brydning af kalksten, gips og kalk
14.13 
Code: 14.13 
Brydning af skifer
14.21 
Code: 14.21 
Grus- og sandgrave
14.22 
Code: 14.22 
Udvinding af ler og kaolin
142 
14.3 
Udvinding af mineraler til fremstilling af kemiske produkter og gødningsstoffer
14.4 
Code: 14.4 
Saltudvinding
14.5 
Code: 14.5 
Anden råstofudvinding i.a.n.
1421 
14.30 
Udvinding af mineraler til fremstilling af kemiske produkter og gødningsstoffer
1422 
14.40 
Saltudvinding
1429 
14.50 
Anden råstofudvinding i.a.n.
15 
15 
Fremstilling af næringsmidler og drikkevarer
151 
15.1 
Produktion, forarbejdning og konservering af kød og kødprodukter
15.2 
Code: 15.2 
Forarbejdning og konservering af fisk og fiskeprodukter
15.3 
Code: 15.3 
Forarbejdning og konservering af frugt og grøntsager
15.4 
Code: 15.4 
Fremstilling af vegetabilske og animalske olier og fedtstoffer
1511 
15.11 
Produktion og konservering af kød
15.12 
Code: 15.12 
Produktion og konservering af fjerkrækød
15.13 
Code: 15.13 
Produktion af kød- og fjerkrækødprodukter
1512 
15.20 
Forarbejdning og konservering af fisk og fiskeprodukter
1513 
15.31 
Forarbejdning og konservering af kartofler
15.32 
Code: 15.32 
Fremstilling af frugt- og grøntsagssaft
15.33 
Code: 15.33 
Forarbejdning og konservering af frugt og grøntsager i.a.n.
1514 
15.41 
Fremstilling af rå olier og fedtstoffer
15.42 
Code: 15.42 
Fremstilling af raffinerede olier og fedtstoffer
15.43 
Code: 15.43 
Fremstilling af margarine og lignende spiselige fedtstoffer
152 
15.5 
Fremstilling af mejeriprodukter
1520 
15.51 
Mejerier samt ostefremstilling
15.52 
Code: 15.52 
Fremstilling af konsumis
153 
15.6 
Fremstilling af mølleriprodukter, stivelse og stivelsesprodukter
15.7 
Code: 15.7 
Fremstilling af færdige foderblandinger

Page 2/20  
Top