CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1 - ISIC REV. 3
 

Target classification: ISIC_3 (not translated)
Source classification: Den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter i Det Europæiske Fællesskab, Rev. 1 (NACE Rev. 1, 1990)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: ISIC_3 - Source classification: NACE_REV1
5110 
51.18 
Agenturhandel med bestemte varer og varegrupper i.a.n.
51.19 
Code: 51.19 
Agenturhandel med et bredt udvalg af forskellige varer
512 
51.2 
Engroshandel med landbrugsråvarer og levende dyr
51.3 
Code: 51.3 
Engroshandel med nærings- og nydelsesmidler
5121 
51.21 
Engroshandel med korn, såsæd og foderstoffer
51.22 
Code: 51.22 
Engroshandel med blomster og planter
51.23 
Code: 51.23 
Engroshandel med levende dyr
51.24 
Code: 51.24 
Engroshandel med huder, skind og læder
51.25 
Code: 51.25 
Engroshandel med råtobak
5122 
51.31 
Engroshandel med frugt og grøntsager
51.32 
Code: 51.32 
Engroshandel med kød og kødprodukter
51.33 
Code: 51.33 
Engroshandel med mejeriprodukter, æg samt spiselige olier og fedtstoffer
51.34 
Code: 51.34 
Engroshandel med alkoholiske og andre drikkevarer
51.35 
Code: 51.35 
Engroshandel med tobaksvarer
51.36 
Code: 51.36 
Engroshandel med sukker, chokolade og sukkervarer
51.37 
Code: 51.37 
Engroshandel med kaffe, te, kakao og krydderier
51.38 
Code: 51.38 
Engroshandel med andre næringsmidler herunder fisk, krebs og bløddyr
51.39 
Code: 51.39 
Ikke-specialiseret engroshandel med nærings- og nydelsesmidler
513 
51.4 
Engroshandel med husholdningsartikler
5131 
51.41 
Engroshandel med tekstiler
51.42 
Code: 51.42 
Engroshandel med beklædning og fodtøj
5139 
51.43 
Engroshandel med elektriske husholdningsartikler samt radio- og tv-udstyr
51.44 
Code: 51.44 
Engroshandel med porcelæns- og glasvarer, tapet og rengøringsmidler
51.45 
Code: 51.45 
Engroshandel med parfumerivarer og kosmetik
51.46 
Code: 51.46 
Engroshandel med medicinalvarer
51.47 
Code: 51.47 
Engroshandel med andre husholdningsartikler
514 
51.5 
Engroshandel med råvarer og halvfabrikata (ikke fra landbruget) samt affaldsprodukter
5141 
51.51 
Engroshandel med fast, flydende og luftformigt brændstof og lignende produkter
5142 
51.52 
Engroshandel med metaller og metalmalme
5143 
51.53 
Engroshandel med træ og byggematerialer samt sanitetsartikler
51.54 
Code: 51.54 
Engroshandel med isenkram, varmeanlæg og tilbehør
5149 
51.55 
Engroshandel med kemiske produkter
51.56 
Code: 51.56 
Engroshandel med andre råvarer og halvfabrikata
51.57 
Code: 51.57 
Engroshandel med affaldsprodukter
515 
51.6 
Engroshandel med maskiner, udstyr og tilbehør
5150 
51.61 
Engroshandel med værktøjsmaskiner
51.62 
Code: 51.62 
Engroshandel med maskiner til bygge- og anlægsvirksomhed
51.63 
Code: 51.63 
Engroshandel med maskiner til tekstilindustrien, samt sy- og strikkemaskiner
51.64 
Code: 51.64 
Engroshandel med kontormaskiner og -udstyr
51.65 
Code: 51.65 
Engroshandel med andre maskiner til industri, handel og skibsfart

Page 13/20  
Top