CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1 - ISIC REV. 3
 

Target classification: ISIC_3 (not translated)
Source classification: Den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter i Det Europæiske Fællesskab, Rev. 1 (NACE Rev. 1, 1990)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: ISIC_3 - Source classification: NACE_REV1
2911 
29.11 
Fremstilling af motorer og turbiner undtagen motorer til flyvemaskiner, motorkøretøjer og knallerter
2912 
29.12 
Fremstilling af pumper og kompressorer
29.13 
Code: 29.13 
Fremstilling af haner og ventiler
2913 
29.14 
Fremstilling af lejer, tandhjul, tandhjulsudvekslinger og drivelementer
2914 
29.21 
Fremstilling af ovne og fyringsaggregater
2915 
29.22 
Fremstilling af løfte- og håndteringsudstyr
2919 
29.23 
Fremstilling af køle- og ventilationsanlæg (til industriel brug)
29.24 
Code: 29.24 
Fremstilling af andre maskiner til generelle formål i.a.n.
292 
29.3 
Fremstilling af landbrugs- og skovbrugsmaskiner
29.4 
Code: 29.4 
Fremstilling af værktøjsmaskiner
29.5 
Code: 29.5 
Fremstilling af andre maskiner til særlige formål
29.6 
Code: 29.6 
Fremstilling af våben og ammunition
2921 
29.31 
Fremstilling af landbrugstraktorer
29.32 
Code: 29.32 
Fremstilling af andre maskiner til land- og skovbrug
2922 
29.40 
Fremstilling af værktøjsmaskiner
2923 
29.51 
Fremstilling af maskiner til metalindustrien
2924 
29.52 
Fremstilling af maskiner til udvindingsindustrien samt bygge- og anlægssektoren
2925 
29.53 
Fremstilling af maskiner til nærings- og nydelsesmiddelindustrien
2926 
29.54 
Fremstilling af maskiner til produktion af tekstiler, beklædningsartikler og læder
2927 
29.60 
Fremstilling af våben og ammunition
2929 
29.55 
Fremstilling af maskiner til papir- og papindustrien
29.56 
Code: 29.56 
Fremstilling af andre maskiner til specielle formål i.a.n.
293 
29.7 
Fremstilling af husholdningsapparater i.a.n.
2930 
29.71 
Fremstilling af elektriske husholdningsapparater
29.72 
Code: 29.72 
Fremstilling af ikke-elektriske husholdningsapparater
30 
30 
Fremstilling af kontormaskiner og edb-udstyr
300 
30.0 
Fremstilling af kontormaskiner og edb-udstyr
3000 
30.01 
Fremstilling af kontormaskiner
30.02 
Code: 30.02 
Fremstilling af edb-maskiner og andet edb-udstyr
31 
31 
Fremstilling af elektriske maskiner og apparater i.a.n.
311 
31.1 
Fremstilling af elektriske motorer, generatorer og transformatorer
3110 
31.10 
Fremstilling af elektriske motorer, generatorer og transformatorer
312 
31.2 
Fremstilling af elektriske fordelings- og kontrolapparater
3120 
31.20 
Fremstilling af elektriske fordelings- og kontrolapparater
313 
31.3 
Fremstilling af isolerede ledninger og kabler
3130 
31.30 
Fremstilling af isolerede ledninger og kabler
314 
31.4 
Fremstilling af akkumulatorer, primærelementer og primærbatterier
3140 
31.40 
Fremstilling af akkumulatorer, primærelementer og primærbatterier
315 
31.5 
Fremstilling af belysningsarmaturer og elektriske glødelamper
3150 
31.50 
Fremstilling af belysningsarmaturer og elektriske glødelamper

Page 9/20  
Top