CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1 - ISIC REV. 3
 

Target classification: ISIC_3 (not translated)
Source classification: Den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter i Det Europæiske Fællesskab, Rev. 1 (NACE Rev. 1, 1990)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: ISIC_3 - Source classification: NACE_REV1
2710 
27.34 
Trådtrækning
27.35 
Code: 27.35 
Anden forbearbejdning af jern og stål i.a.n. samt produktion af andre jernlegeringer ikke omfattet af EKSF
272 
27.4 
Fremstilling af ædelmetaller og uædle ikke-jernholdige metaller
2720 
27.41 
Fremstilling af ædelmetaller
27.42 
Code: 27.42 
Fremstilling af aluminium
27.43 
Code: 27.43 
Fremstilling af bly, zink og tin
27.44 
Code: 27.44 
Fremstilling af kobber
27.45 
Code: 27.45 
Anden fremstilling af ikke-jernholdige metaller
273 
27.5 
Støbning af metalprodukter
2731 
27.51 
Støbning af jernprodukter
27.52 
Code: 27.52 
Støbning af stålprodukter
2732 
27.53 
Støbning af letmetalprodukter
27.54 
Code: 27.54 
Støbning af andre ikke-jernholdige metalprodukter
28 
28 
Jern- og metalvareindustri
281 
28.1 
Fremstilling af metalkonstruktioner
28.2 
Code: 28.2 
Fremstilling af tanke og beholdere af metal; fremstilling af radiatorer og kedler til centralvarmeanlæg
28.3 
Code: 28.3 
Fremstilling af dampgeneratorer undtagen centralvarmekedler
2811 
28.11 
Fremstilling af metalkonstruktioner og dele heraf
28.12 
Code: 28.12 
Fremstilling af døre og vinduer samt rammer hertil af jern og metal
2812 
28.21 
Fremstilling af tanke og beholdere af metal
28.22 
Code: 28.22 
Fremstilling af radiatorer og kedler til centralvarmeanlæg
2813 
28.30 
Fremstilling af dampgeneratorer undtagen centralvarmekedler
289 
28.4 
Smedning, presning, sænksmedning og valsning af metal; pulvermetallurgi
28.5 
Code: 28.5 
Behandling og coating af metal; almindelige maskinforarbejdningsprocesser
28.6 
Code: 28.6 
Fremstilling af bestik, skære- og klipperedskaber, håndværktøj og diverse metalprodukter
28.7 
Code: 28.7 
Fremstilling af andre færdige metalprodukter
2891 
28.40 
Smedning, presning, sænksmedning og valsning af metal; pulvermetallurgi
2892 
28.51 
Behandling og coating af metal
28.52 
Code: 28.52 
Almindelige maskinforarbejdningsprocesser
2893 
28.61 
Fremstilling af bestik, skære- og klipperedskaber
28.62 
Code: 28.62 
Fremstilling af håndværktøj
28.63 
Code: 28.63 
Fremstilling af låse og hængsler
2899 
28.71 
Fremstilling af metaltønder og lignende beholdere
28.72 
Code: 28.72 
Fremstilling af letmetalemballage
28.73 
Code: 28.73 
Fremstilling af trådvarer
28.74 
Code: 28.74 
Fremstilling af lukkeanordninger, bolte, skruer, møtrikker, kæder og fjedre
28.75 
Code: 28.75 
Fremstilling af andre færdige metalprodukter i.a.n.
29 
29 
Fremstilling af maskiner og udstyr i.a.n.
291 
29.1 
Fremstilling af materiel til produktion og udnyttelse af mekanisk energi undtagen motorer til flyvemaskiner, motorkøretøjer og knallerter
29.2 
Code: 29.2 
Fremstilling af andre maskiner til almen anvendelse

Page 8/20  
Top