CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1 - ISIC REV. 3
 

Target classification: ISIC_3 (not translated)
Source classification: Den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter i Det Europæiske Fællesskab, Rev. 1 (NACE Rev. 1, 1990)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: ISIC_3 - Source classification: NACE_REV1
2610 
26.13 
Fremstilling af flasker, drikkeglas mv.
26.14 
Code: 26.14 
Fremstilling af glasfibre
26.15 
Code: 26.15 
Fremstilling og bearbejdning af andet glas (herunder teknisk glas)
269 
26.2 
Fremstilling af keramiske produkter undtagen byggematerialer; fremstilling af ildfaste keramiske produkter
26.3 
Code: 26.3 
Fremstilling af keramiske teglsten og gulvfliser
26.4 
Code: 26.4 
Fremstilling af mursten, teglsten og byggematerialer af brændt ler
26.5 
Code: 26.5 
Fremstilling af cement, kalk og gips
26.6 
Code: 26.6 
Fremstilling af produkter af beton, gips og cement
26.7 
Code: 26.7 
Stenhuggere
26.8 
Code: 26.8 
Fremstilling af andre ikke-metalholdige mineralske produkter i.a.n.
2691 
26.21 
Fremstilling af keramiske husholdningsartikler og pyntegenstande
26.22 
Code: 26.22 
Fremstilling af keramiske sanitetsartikler
26.23 
Code: 26.23 
Fremstilling af keramiske isolatorer og isoleringsdele
26.24 
Code: 26.24 
Fremstilling af andre keramiske produkter til teknisk brug
26.25 
Code: 26.25 
Fremstilling af andre keramiske produkter
2692 
26.26 
Fremstilling af ildfaste keramiske produkter
2693 
26.30 
Fremstilling af keramiske teglsten og gulvfliser
26.40 
Code: 26.40 
Fremstilling af mursten, teglsten og byggematerialer af brændt ler
2694 
26.51 
Fremstilling af cement
26.52 
Code: 26.52 
Fremstilling af kalk
26.53 
Code: 26.53 
Fremstilling af gips
2695 
26.61 
Fremstilling af byggematerialer af beton
26.62 
Code: 26.62 
Fremstilling af byggematerialer af gips
26.63 
Code: 26.63 
Fremstilling af færdigblandet beton
26.64 
Code: 26.64 
Fremstilling af mørtel
26.65 
Code: 26.65 
Fremstilling af fibercement
26.66 
Code: 26.66 
Fremstilling af andre beton-, gips- og cementprodukter
2696 
26.70 
Stenhuggere
2699 
26.81 
Fremstilling af slibemidler
26.82 
Code: 26.82 
Fremstilling af andre ikke-metalholdige mineralske produkter i.a.n.
27 
27 
Fremstilling af metal
271 
27.1 
Fremstilling af råjern og råstål samt jernlegeringer (EKSF)
27.2 
Code: 27.2 
Fremstilling af rør
27.3 
Code: 27.3 
Anden forbearbejdning af jern og stål samt produktion af andre jernlegeringer ikke omfattet af EKSF
2710 
27.10 
Fremstilling af råjern og råstål samt jernlegeringer (EKSF)
27.21 
Code: 27.21 
Fremstilling af støbejernsrør
27.22 
Code: 27.22 
Fremstilling af stålrør
27.31 
Code: 27.31 
Koldtrækning
27.32 
Code: 27.32 
Koldvalsning af stålbånd
27.33 
Code: 27.33 
Koldbehandling

Page 7/20  
Top