CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1 - ISIC REV. 3
 

Target classification: ISIC_3 (not translated)
Source classification: Den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter i Det Europæiske Fællesskab, Rev. 1 (NACE Rev. 1, 1990)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: ISIC_3 - Source classification: NACE_REV1
630 
63.4 
Anden transportformidling
6301 
63.11 
Godsbehandling
6302 
63.12 
Oplagrings- og pakhusvirksomhed
6303 
63.21 
Anden hjælpevirksomhed i forbindelse med landtransport
63.22 
Code: 63.22 
Anden hjælpevirksomhed i forbindelse med skibsfart
63.23 
Code: 63.23 
Anden hjælpevirksomhed i forbindelse med lufttransport
6304 
63.30 
Rejse- og turistbureauer; vejledning og bistand for turister i.a.n.
6309 
63.40 
Anden transportformidling
64 
64 
Post og telekommunikation
641 
64.1 
Postbefordring og kurertjeneste
6411 
64.11 
Offentlig postbefordring
6412 
64.12 
Kurertjeneste bortset fra offentlig postbefordring
642 
64.2 
Telekommunikation
6420 
64.20 
Telekommunikation
65 
65 
Bank- og finansieringsvirksomhed undtagen forsikring og pensionsforsikring
651 
65.1 
Bankvirksomhed
6511 
65.11 
Centralbanker
6519 
65.12 
Anden bankvirksomhed
659 
65.2 
Anden finansieringsvirksomhed
6591 
65.21 
Finansiel leasing
6592 
65.22 
Realkreditinstitutter, finansieringsfonde mv.
6599 
65.23 
Anden finansieringsvirksomhed i.a.n.
66 
66 
Forsikring og pensionsforsikring bortset fra lovpligtig socialforsikring
660 
66.0 
Forsikring og pensionsforsikring bortset fra lovpligtig socialforsikring
6601 
66.01 
Livsforsikring
6602 
66.02 
Pensionsforsikring
6603 
66.03 
Anden forsikringsvirksomhed
67 
67 
Servicevirksomhed i forbindelse med pengeinstitutter, finansierings- og forsikringsvirksomhed
671 
67.1 
Servicevirksomhed i forbindelse med pengeinstitutter og finansieringsvirksomhed bortset fra forsikring og pensionsforsikring
6711 
67.11 
Forvaltning af kapitalmarkeder
6712 
67.12 
Børsmæglervirksomhed
6719 
67.13 
Servicevirksomhed i forbindelse med pengeinstitutter og finansieringsvirksomhed i.a.n.
672 
67.2 
Servicevirksomhed i forbindelse med forsikring og pensionsforsikring
6720 
67.20 
Servicevirksomhed i forbindelse med forsikring og pensionsforsikring
70 
70 
Virksomhed i forbindelse med fast ejendom
701 
70.1 
Virksomhed i forbindelse med egen fast ejendom
70.2 
Code: 70.2 
Udlejning af egen fast ejendom
7010 
70.11 
Udstykning og salg af fast ejendom
70.12 
Code: 70.12 
Køb og salg af egen fast ejendom
70.20 
Code: 70.20 
Udlejning af egen fast ejendom

Page 16/20  
Top