CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1 - ISIC REV. 3
 

Target classification: ISIC_3 (not translated)
Source classification: Den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter i Det Europæiske Fællesskab, Rev. 1 (NACE Rev. 1, 1990)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: ISIC_3 - Source classification: NACE_REV1
3592 
35.43 
Fremstilling af invalidekøretøjer
3599 
35.50 
Fremstilling af andre transportmidler i.a.n.
36 
36 
Fremstilling af møbler; fremstillingsvirksomhed i.a.n.
361 
36.1 
Fremstilling af møbler
3610 
36.11 
Fremstilling af stole og andre siddemøbler
36.12 
Code: 36.12 
Fremstilling af andre kontor- og butiksmøbler
36.13 
Code: 36.13 
Fremstilling af andre køkkenmøbler
36.14 
Code: 36.14 
Fremstilling af andre møbler
36.15 
Code: 36.15 
Fremstilling af madrasser
369 
36.2 
Fremstilling af smykker, guld- og sølvvarer i.a.n.
36.3 
Code: 36.3 
Fremstilling af musikinstrumenter
36.4 
Code: 36.4 
Fremstilling af sportsrekvisitter
36.5 
Code: 36.5 
Fremstilling af spil og legetøj
36.6 
Code: 36.6 
Anden fremstillingsvirksomhed i.a.n.
3691 
36.21 
Prægning af mønter og medaljer
36.22 
Code: 36.22 
Fremstilling af smykker, guld- og sølvvarer o.l.
3692 
36.30 
Fremstilling af musikinstrumenter
3693 
36.40 
Fremstilling af sportsrekvisitter
3694 
36.50 
Fremstilling af spil og legetøj
3699 
36.61 
Fremstilling af bijouterivarer
36.62 
Code: 36.62 
Fremstilling af koste og børster
36.63 
Code: 36.63 
Fremstilling af øvrige varer i.a.n.
37 
37 
Genbrug
371 
37.1 
Genbrug af metalaffaldsprodukter
3710 
37.10 
Genbrug af metalaffaldsprodukter
372 
37.2 
Genbrug af ikke-metalholdige affaldsprodukter
3720 
37.20 
Genbrug af ikke-metalholdige affaldsprodukter
40 
40 
Elektricitets-, gas- og vandforsyning
401 
40.1 
Produktion og distribution af elektricitet
4010 
40.10 
Produktion og distribution af elektricitet
402 
40.2 
Fremstilling af gas; distribution af luftformige brændstoffer gennem rørledninger
4020 
40.20 
Fremstilling af gas; distribution af luftformige brændstoffer gennem rørledninger
403 
40.3 
Varmeforsyning
4030 
40.30 
Varmeforsyning
41 
41 
Indvinding, rensning og distribution af vand
410 
41.0 
Indvinding, rensning og distribution af vand
4100 
41.00 
Indvinding, rensning og distribution af vand
45 
45 
Bygge- og anlægsvirksomhed
451 
45.1 
Forberedende byggepladsarbejder
4510 
45.11 
Nedrivning af bygninger; jordarbejder

Page 11/20  
Top