CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1 - ISIC REV. 3
 

Source classification: Den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter i Det Europæiske Fællesskab, Rev. 1 (NACE Rev. 1, 1990)
Target classification: ISIC_3 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV1 - Target classification: ISIC_3
27.34 
Trådtrækning
2710 
27.35 
Anden forbearbejdning af jern og stål i.a.n. samt produktion af andre jernlegeringer ikke omfattet af EKSF
2710 
27.4 
Fremstilling af ædelmetaller og uædle ikke-jernholdige metaller
272 
27.41 
Fremstilling af ædelmetaller
2720 
27.42 
Fremstilling af aluminium
2720 
27.43 
Fremstilling af bly, zink og tin
2720 
27.44 
Fremstilling af kobber
2720 
27.45 
Anden fremstilling af ikke-jernholdige metaller
2720 
27.5 
Støbning af metalprodukter
273 
27.51 
Støbning af jernprodukter
2731 
27.52 
Støbning af stålprodukter
2731 
27.53 
Støbning af letmetalprodukter
2732 
27.54 
Støbning af andre ikke-jernholdige metalprodukter
2732 
28 
Jern- og metalvareindustri
28 
28.1 
Fremstilling af metalkonstruktioner
281 
28.11 
Fremstilling af metalkonstruktioner og dele heraf
2811 
28.12 
Fremstilling af døre og vinduer samt rammer hertil af jern og metal
2811 
28.2 
Fremstilling af tanke og beholdere af metal; fremstilling af radiatorer og kedler til centralvarmeanlæg
281 
28.21 
Fremstilling af tanke og beholdere af metal
2812 
28.22 
Fremstilling af radiatorer og kedler til centralvarmeanlæg
2812 
28.3 
Fremstilling af dampgeneratorer undtagen centralvarmekedler
281 
28.30 
Fremstilling af dampgeneratorer undtagen centralvarmekedler
2813 
28.4 
Smedning, presning, sænksmedning og valsning af metal; pulvermetallurgi
289 
28.40 
Smedning, presning, sænksmedning og valsning af metal; pulvermetallurgi
2891 
28.5 
Behandling og coating af metal; almindelige maskinforarbejdningsprocesser
289 
28.51 
Behandling og coating af metal
2892 
28.52 
Almindelige maskinforarbejdningsprocesser
2892 
28.6 
Fremstilling af bestik, skære- og klipperedskaber, håndværktøj og diverse metalprodukter
289 
28.61 
Fremstilling af bestik, skære- og klipperedskaber
2893 
28.62 
Fremstilling af håndværktøj
2893 
28.63 
Fremstilling af låse og hængsler
2893 
28.7 
Fremstilling af andre færdige metalprodukter
289 
28.71 
Fremstilling af metaltønder og lignende beholdere
2899 
28.72 
Fremstilling af letmetalemballage
2899 
28.73 
Fremstilling af trådvarer
2899 
28.74 
Fremstilling af lukkeanordninger, bolte, skruer, møtrikker, kæder og fjedre
2899 
28.75 
Fremstilling af andre færdige metalprodukter i.a.n.
2899 
29 
Fremstilling af maskiner og udstyr i.a.n.
29 
29.1 
Fremstilling af materiel til produktion og udnyttelse af mekanisk energi undtagen motorer til flyvemaskiner, motorkøretøjer og knallerter
291 
29.11 
Fremstilling af motorer og turbiner undtagen motorer til flyvemaskiner, motorkøretøjer og knallerter
2911 

Page 8/20  
Top