CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1 - ISIC REV. 3
 

Source classification: Den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter i Det Europæiske Fællesskab, Rev. 1 (NACE Rev. 1, 1990)
Target classification: ISIC_3 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV1 - Target classification: ISIC_3
80.30 
Videregående uddannelsesinstitutioner
8030 
80.4 
Voksenundervisning og undervisning i øvrigt
809 
80.41 
Køreskoler
8090 
80.42 
Voksenundervisning og undervisning i.a.n.
8090 
85 
Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
85 
85.1 
Sundhedsvæsen
851 
85.11 
Hospitaler
8511 
85.12 
Praktiserende læger
8512 
85.13 
Praktiserende tandlæger
8512 
85.14 
Sundhedsvæsen i øvrigt
8519 
85.2 
Veterinærvæsen
852 
85.20 
Veterinærvæsen
8520 
85.3 
Sociale foranstaltninger
853 
85.31 
Sociale foranstaltninger med institutionsophold
8531 
85.32 
Sociale foranstaltninger uden institutionsophold
8532 
90 
Kloakvæsen, renovationsvæsen og renholdelse mv.
90 
90.0 
Kloakvæsen, renovationsvæsen og renholdelse mv.
900 
90.00 
Kloakvæsen, renovationsvæsen og renholdelse mv.
9000 
91 
Organisationer og foreninger i.a.n.
91 
91.1 
Erhvervs- og arbejdsgiverorganisationer samt faglige sammenslutninger
911 
91.11 
Erhvervs- og arbejdsgiverorganisationer
9111 
91.12 
Faglige sammenslutninger
9112 
91.2 
Fagforeninger
912 
91.20 
Fagforeninger
9120 
91.3 
Andre organisationer og foreninger
919 
91.31 
Religiøse organisationer
9191 
91.32 
Politiske organisationer
9192 
91.33 
Andre organisationer og foreninger i.a.n.
9199 
92 
Forlystelser, kultur og sport
92 
92.1 
Film og video
921 
92.11 
Film- og videoproduktion
9211 
92.12 
Film- og videoformidling
9211 
92.13 
Filmfremvisning
9212 
92.2 
Radio- og tv-virksomhed
921 
92.20 
Radio- og tv-virksomhed
9213 
92.3 
Anden forlystelsesvirksomhed
921 
92.31 
Udøvende kunstnerisk virksomhed
9214 
92.32 
Drift af teater- og koncertsale mv.
9214 
92.33 
Anden forlystelsesvirksomhed i.a.n.
9219 
92.34 
Anden underholdningsvirksomhed i.a.n.
9219 

Page 19/20  
Top