CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1 - ISIC REV. 3
 

Source classification: Den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter i Det Europæiske Fællesskab, Rev. 1 (NACE Rev. 1, 1990)
Target classification: ISIC_3 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV1 - Target classification: ISIC_3
92.4 
Pressebureauer
922 
92.40 
Pressebureauer
9220 
92.5 
Biblioteker, arkiver, museer og anden kulturel virksomhed
923 
92.51 
Biblioteker og arkiver
9231 
92.52 
Museer og bevarelse af historiske monumenter og bygninger
9232 
92.53 
Botaniske og zoologiske haver samt naturreservater
9233 
92.6 
Sport
924 
92.61 
Idrætsanlæg
9241 
92.62 
Andre sportsaktiviteter
9241 
92.7 
Andre aktiviteter i forbindelse med fritid
924 
92.71 
Lotteri- og totalisatorspil
9249 
92.72 
Andre aktiviteter i forbindelse med fritid i.a.n.
9249 
93 
Anden servicevirksomhed
93 
93.0 
Anden servicevirksomhed
930 
93.01 
Vaskerier og renserier
9301 
93.02 
Frisør- og skønhedssaloner
9302 
93.03 
Bedemænd og begravelsesvæsen
9303 
93.04 
Aktiviteter vedrørende fysisk velvære
9309 
93.05 
Anden servicevirksomhed i.a.n.
9309 
95 
Private husholdninger med ansat medhjælp
95 
95.0 
Private husholdninger med ansat medhjælp
950 
95.00 
Private husholdninger med ansat medhjælp
9500 
99 
Eksterritoriale organer
99 
99.0 
Eksterritoriale organer
990 
99.00 
Eksterritoriale organer
9900 

Page 20/20  
Top