CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1 - ISIC REV. 3
 

Source classification: Den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter i Det Europæiske Fællesskab, Rev. 1 (NACE Rev. 1, 1990)
Target classification: ISIC_3 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV1 - Target classification: ISIC_3
12.00 
Brydning af uran- og thoriummalme
1200 
13 
Brydning af metalholdige malme
13 
13.1 
Brydning af jernmalm
131 
13.10 
Brydning af jernmalm
1310 
13.2 
Brydning af ikke-jernholdige metalmalme undtagen uran- og thoriummalme
132 
13.20 
Brydning af ikke-jernholdige metalmalme undtagen uran- og thoriummalme
1320 
14 
Anden råstofudvinding
14 
14.1 
Brydning af sten
141 
14.11 
Brydning af sten til bygge- og anlægsvirksomhed
1410 
14.12 
Brydning af kalksten, gips og kalk
1410 
14.13 
Brydning af skifer
1410 
14.2 
Udvinding af sand og ler
141 
14.21 
Grus- og sandgrave
1410 
14.22 
Udvinding af ler og kaolin
1410 
14.3 
Udvinding af mineraler til fremstilling af kemiske produkter og gødningsstoffer
142 
14.30 
Udvinding af mineraler til fremstilling af kemiske produkter og gødningsstoffer
1421 
14.4 
Saltudvinding
142 
14.40 
Saltudvinding
1422 
14.5 
Anden råstofudvinding i.a.n.
142 
14.50 
Anden råstofudvinding i.a.n.
1429 
15 
Fremstilling af næringsmidler og drikkevarer
15 
15.1 
Produktion, forarbejdning og konservering af kød og kødprodukter
151 
15.11 
Produktion og konservering af kød
1511 
15.12 
Produktion og konservering af fjerkrækød
1511 
15.13 
Produktion af kød- og fjerkrækødprodukter
1511 
15.2 
Forarbejdning og konservering af fisk og fiskeprodukter
151 
15.20 
Forarbejdning og konservering af fisk og fiskeprodukter
1512 
15.3 
Forarbejdning og konservering af frugt og grøntsager
151 
15.31 
Forarbejdning og konservering af kartofler
1513 
15.32 
Fremstilling af frugt- og grøntsagssaft
1513 
15.33 
Forarbejdning og konservering af frugt og grøntsager i.a.n.
1513 
15.4 
Fremstilling af vegetabilske og animalske olier og fedtstoffer
151 
15.41 
Fremstilling af rå olier og fedtstoffer
1514 
15.42 
Fremstilling af raffinerede olier og fedtstoffer
1514 
15.43 
Fremstilling af margarine og lignende spiselige fedtstoffer
1514 
15.5 
Fremstilling af mejeriprodukter
152 
15.51 
Mejerier samt ostefremstilling
1520 
15.52 
Fremstilling af konsumis
1520 
15.6 
Fremstilling af mølleriprodukter, stivelse og stivelsesprodukter
153 
15.61 
Fremstilling af mølleriprodukter
1531 

Page 2/20  
Top