CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1 - ISIC REV. 3
 

Source classification: Den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter i Det Europæiske Fællesskab, Rev. 1 (NACE Rev. 1, 1990)
Target classification: ISIC_3 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV1 - Target classification: ISIC_3
55.1 
Hoteller
551 
55.11 
Hoteller og moteller med restauration
5510 
55.12 
Hoteller og moteller uden restauration
5510 
55.2 
Campingpladser og andre faciliteter til korttidsophold
551 
55.21 
Vandrehjem og bjerghytter
5510 
55.22 
Campingpladser
5510 
55.23 
Anden hotel- og herbergsvirksomhed i.a.n.
5510 
55.3 
Restaurationsvirksomhed
552 
55.30 
Restaurationsvirksomhed
5520 
55.4 
Beværtninger
552 
55.40 
Beværtninger
5520 
55.5 
Kantiner og cateringvirksomhed
552 
55.51 
Kantiner
5520 
55.52 
Cateringvirksomhed
5520 
60 
Landtransport; rørtransport
60 
60.1 
Jernbaner
601 
60.10 
Jernbaner
6010 
60.2 
Anden landtransport
602 
60.21 
Anden landpassagertransport, rutefart
6021 
60.22 
Taxikørsel
6022 
60.23 
Anden landpassagertransport
6022 
60.24 
Vejgodstransport
6023 
60.3 
Rørtransport
603 
60.30 
Rørtransport
6030 
61 
Skibsfart
61 
61.1 
Sø- og kysttransport
611 
61.10 
Sø- og kysttransport
6110 
61.2 
Transport ad indre vandveje
612 
61.20 
Transport ad indre vandveje
6120 
62 
Lufttransport
62 
62.1 
Ruteflyvning
621 
62.10 
Ruteflyvning
6210 
62.2 
Charterflyvning
622 
62.20 
Charterflyvning
6220 
62.3 
Rumfart
622 
62.30 
Rumfart
6220 
63 
Hjælpevirksomhed i forbindelse med transport; rejsebureauvirksomhed og transportformidling
63 
63.1 
Godsbehandling og oplagring
630 
63.11 
Godsbehandling
6301 
63.12 
Oplagrings- og pakhusvirksomhed
6302 

Page 15/20  
Top